Skip to content Skip to footer

Ubalansert reskontro

«Ubalansert reskontro» er et uttrykk som brukes flere steder i HyperSys, og som betyr at det finnes bevegelser på reskontroen som må håndteres manuelt. Ubalansert reskontro betyr at summen av innbetalinger ikke stemmer overens med fakturert sum. En reskontro blir markert som ubalansert hvis det kommer inn betalinger for et medlemskap som er for lite, eller for mye, til å dekke medlemskapet.

Håndtere ubalansert reskontro

HyperSys har flere verktøy for å håndtere ubalansert reskontro. De fleste av disse verktøyene er knyttet til behandling av medlemskap, og er tilgjengelig gjennom detaljvisningen for medlemskap. Man finner detaljvisningen for et medleskap ved å klikke på et medlem i medlemslisten, eller ved å åpne redigering av et medlemskap på brukerprofilen.

Over- og underbetaling, endre medlemskapstype

Det hender at medlemmer betaler for en annen kontingentklasse enn det de har blitt fakturert for. I slike tilfeller kan det være aktuelt å endre kontingenttypen for medlemmet.

Om man behandler et medlem som har betalt for en høyere eller lavere kontingentklasse kan man endre kontingenten for medlemmet. Om den nye kontingenten stemmer overens med innbetalt sum trenger man kun å endre kontingenten for å balansere reskontroen.
Dere kan også godta betaling uten å endre medlemskapstype (gi rabatt). Da vil de ha gyldig medlemskap.
Eller avskrive betaling som gave. Da vil betaling overføres til donasjonsreskontro og vil ikke ha gyldig medlemskap.

Om den nye kontingenten er lavere eller høyere enn den innbetalte summen må man samtidig velge å akseptere det overskytende beløpet som gave (ved overbetaling) eller å gi medlemmet rabatt (ved underbetaling).

Overbetaling, aksepter overskytende beløp som donasjon

Hvis medlemmet har betalt for mye (overskytende/overbetaling), og man ønsker å akseptere det overskytende beløpet som donasjon, gjøres dette også gjennom detaljvisningen for medlemskap. I stedet for å velge en ny kontingent velger man da den samme kontingenten som medlemmet har fra før, og huker av for «Avskriv overskytende beløp som gave».

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.