Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koblingen mellom folkeregisteret og HyperSys

Folkeregisteret er et offentlig register over alle personer som har en tilknytning til Norge og inneholder opplysninger om både bosatte og ikke-bosatte personer. Alle tildeles et unikt identifikasjonsnummer (også kalt fødsels- og personnummer). I Hypersys kreves det en verifisering gjennom folkeregisteret på personer som skal signere meldinger som skal sendes til Brønnøysundregistrene eller ved levering av skatterapporter (skattefradrag etter gaver til organisasjoner). HyperSys gjør en sjekk av navn, fødselsdato og personnummer mot folkeregisteret og ved verifisering vil Hypersys automatisk korrigere navn og adresseinformasjon med data hentet herfra.

Verifisering av personnummer og tilstander

Husk at fødselsdato må være registrert på medlemmets profil.

Dersom en bruker ikke er verifisert, kan dere gjøre det ved å trykke på «Legg inn og verifiser» fra medlemsprofilen. Når fødsels- og personnummer er registrert vil HyperSys kunne autentisere at medlemmet har riktig personalia i forhold til det som er registrert i folkeregisteret. Medlemmer i HyperSys kan ha tilstandene verifisert og uverifisert. Når du er verifisert samsvarer informasjonen hos HyperSys med den i folkeregisteret, og du kan da signere og levere dokumenter som skal til Brønnøysundregisterene. Dersom du ikke er verifisert så har du ikke disse mulighetene og informasjonen på din/et medlems profilside er ikke sjekket mot folkeregisteret. 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *