Skip to content Skip to footer

Organisasjonsprofil

Logo og beskrivelse

Her vises logoen til organisasjonen, samt en beskrivelse som de har satt selv.

For å endre logo eller beskrivelse, er det bare å klikke på de.
Hvis du vil lese mer om endring av logo, kan du gjøre det her.

Organer

Her får man en oversikt over alle organer i organisasjonen, samt hvem som innehar vervene.
Det er også mulig å legge til personer i de ulike organene.

Grunninformasjon

Her vises basis informasjon om organisasjonen som for eksempel navn, organisasjonsnummer, e-post adresse og lignende.

Det kan registreres kontonummer på organisasjonen for kontingentbetaling og andre kontoer, eller utbetaling. Du kan lese mer her.

Dersom man har tilgang til å endre informasjonen, kan man gjøre dette ved å klikke på de aktuelle feltene.

Kontaktinformasjon

Adresser

Her vil kontaktinformasjon som er registrert i organisasjonen vises, som for eksempel postadresse og fakturaadresse.

Dersom man har tilgang til å endre informasjonen, kan man gjøre det ved å klikke på de aktuelle feltene.

Direkte verv

Det er også mulig å ha personer direkte koblet mot organisasjonen utenom styret og andre verv.
Om organisasjonen har definert kontaktpersoner vil disse dukke opp under adresselinjene.

Herifra kan man også legge til nye kontaktpersoner ved å klikke på «Legg til nytt direkteverv» knappen.

Her velger man hvilken rolle personen skal ha i organisasjonen, og deretter kan man søke opp personen i databasen.

For at en rolle skal vises i listen, må den først opprettes via konfigurasjonen.
Hver enkelt rolle har også et maks antall ganger den kan være aktiv samtidig, hvis denne grensen er nådd vil rollen heller ikke bli listet.

Innstillinger og dynamiske data

Dersom organisasjonen har definert noen dynamiske felter vil de vises og kunne endres her.

For å finne ut hvordan man legger til dynamiske felter, kan man lese mer her.

SMS-meldinger

Dette feltet viser en oversikt over antall SMS-meldinger som er sendt og mottatt av systemet, fordelt på hver måned.

Denne funksjonen er ikke implementert enda, men vil komme i senere versjoner av HyperSys.

Arrangementer

Fra organisasjonsprofilen, kan ververe i organisasjonen se hvilke arrangementer organisasjonen organiserer og hvilke de har blitt invitert og/eller påmeldt.

Om organisasjon har blitt invitert, kan ververe som har Arrangementer tilgangen på Oppdateringstilgang, kan deinvitere sine medlemmer, i arrangementer.

Deaktivering av organisasjonen

Nederst på organisasjonsprofilen finnes det en knapp man kan trykke på for å deaktivere en organisasjon.
Hvis du trykker på den vil det dukke opp et vindu hvor du får noen instruksjoner du må følge for å fullføre deaktiveringen av organisasjonen.

For mer detaljert informasjon om deaktivering, kan du lese her.

Endring av informasjon

I info-boksene kan man endre informasjon ved å klikke på det.
For eksempel: Klikk på Navn, og du kan endre navnet til organisasjonen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.