Skip to content Skip to footer

Vår organisasjon

Organisasjonsprofil

Dette er profilen til selve organisasjonen. Her har du mulighet til å se organer tilknyttet organisasjonen, informasjon om organisasjonen og kontaktinformasjon.

Les mer om organisasjonsprofil her.

Underorganisasjoner

Ved å klikke på dette menyvalget, får du opp en liste over alle underorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen. I listen vises navn, telefonnummer og e-post adresse til organisasjonen. Ved å trykke på navnet til en organisasjon, blir du ført videre til organisasjonsprofilen deres.

Les mer om underorganisasjoner her.

Verv

Ved å klikke på dette menyvalget, får du opp en liste over alle personer som har verv i organisasjonen. Dette inkluderer alle eventuelle underorganisasjoner.
For eksempel vil et lokallag kun få opp en liste over egne verv, mens regionslag vil få opp sine egne i tillegg til alle lokallag som er under seg.

I listen får du altså en oversikt med navn på personen, hvilket verv personen har, i hvilken organisasjon, samt status på dette vervet. Ved å trykke på et navn i listen vil du bli ført videre til profilen til den brukeren.

Les mer om verv her.

Konfigurasjon

Ved å klikke på dette menyvalget, har du mulighet til å se eller endre:

  • Hvilke organisasjonstyper som finnes.
  • Hvilke organtyper som er tilknyttet de forskjellige organisasjonstypene.
  • Hvilke roller/verv som er tilknyttet de forskjellige organene eller organisasjonstypene.

Les mer om konfigurasjon her.

Aktører

Ved å klikke på dette menyvalget vil du få en liste over alle aktører, både organisasjoner, brukere og ikke-personlige aktører

Les mer om ikke-personlig aktør her.

Dialog

Ved å klikke på dette menyvalget kommer du til SMS-dialogsenter, som samler alle inngående tekstmeldinger og eventuelle svar som er gitt.

Les mer om SMS-dialog her.

Vedtekter

Ved å klikke på dette menyvalget kommer du til en oversikt over vedtekter som er lastet opp, med mulighet til å laste ned vedtekter, eller laste opp vedtekter. Hvis du ønsker å laste opp vedtekter trykker du på , du vil da få opp en boks hvor du kan laste opp vedtektene.

Publikasjoner

Ved å klikke på dette menyvalget kommer du til publikasjonssiden, hvor du kan administrere publikasjoner.

Les mer om publikasjoner her.

Brukerstøtte

Ved å klikke på dette menyvalget, kommer du til en oversikt over saker som er sendt inn til brukerstøtte, og det er mulig å opprette en ny sak fra denne siden.

Les mer om brukerstøtte her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.