Skip to content Skip to footer

Nyregistrering til Brønnøysundregistrene

Når en ny organisasjon er opprettet og lagret i Hypersys, kan dere sende inn en registreringsmelding som sendes til Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret.
Organisasjonsnummer vil bli tildelt av Brønnøysundregistrene når registreringsmelding er godkjent.

Søk på brreg.no om organisasjonen deres er registrert fra før.

Framgang

Når dere har alt av organisasjonsinformasjon lagt inn i Hypersys kan dere enten:

  • Gå nederst på organisasjonsprofilen og trykk på Registrer
  • Gå til Vår organisasjon → The Brønnøysund Register Centre

Her får man opp Brønnøysundregister-oversikten.

Dersom man trykker på «Endringsmelding for Hovedorganisasjonen» oppe til høyre, vil man komme til en side hvor man ser boksen under.


Dersom organisasjon har gjennomført registrering via Brønnøysundregistrene fra før av og har fått organisasjonsnummer kan det legges inn i modulen.
For å starte registrering, trykk på Registrer i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret og deretter Start registrering.

Del 1: Skjemautfylling

I skjemaet er det beskrivelser på hva som skal fylles ut og hva som er påkrevd.
Om noe er uklart, skal juridiske spørsmål stilles til Brønnøysundregistrene.
Det er mulighet å velge informasjon som er allerede lagret i Hypersys, eller legge til en ny verdi som lagres og oppdateres i Hypersys.
Dere kan lagre skjemaet med informasjon som er lagt til, og fortsette utfyllingen en senere gang.

Om man lagrer meldingen, og informasjon i HyperSys eller Brønnøysundregistrene endrer seg før man kommer tilbake, vil man få beskjed om det, og HyperSys vil automatisk opprette en ny endringsmelding slik at man sammenlikner den nyeste informasjonen.

Når nødvendig informasjon er lagt til, fortsett med å trykke på neste.

Del 2: Legg til vedlegg

Videre dere skal legge til påkrevde vedlegg som er merket med stjerne. Alle vedlegg må være i PDF-format.

Del 3: Sende til BRREG – Kontroll

Når del 1 og 2 er ferdig utfylt, kan dere kjøre kontroll som sjekker informasjon som er i Hypersys og eksternt hos Brønnøysundregistrene.
Det er en sjekk som søker om alle krevende felt er inkludert.

Når kontrollen er gjennomført og alt er godkjent, kan dere be om signering av registreringsmeldingen. Personer som ble valgt på siste steg i del 1 skal signere.
Del 1 er låst etter kontroll og kan ikke endres på. For å endre informasjon, velg . Etter endring kan du kjøre kontroll på nytt.
Om det er flere eller andre som skal signere eller at meldingen gikk ikke gjennom, kan dere gå tilbake til del 1 ved å trykke på .

Del 4: Sende til BRREG – Signering

Trykk på  og alle medlemmene som ble valgt til signering vil få beskjed.
De må gå inn på Endringsmelding til BRREG og vil få dette vinduet:
 Trykk på Se over og signer melding eller Gå til endringsmelding for å signere.

 Fortsett med .

Ved signering av dokumenter må brukerkontoen til hver av medlemmene verifiseres. Bekreftelse skjer via IDPorten.

Når bekreftelse er ferdig på IDPorten, blir du sendt tilbake til Hypersys for signering.

Del 5: Bekreftelse fra BRREG og vedtakene er mottat og lest

Hypersys skal få en status for bekreftelse fra Brønnøysundregisterene om mottatt endringsmelding. Om avdekket feil, vil det komme vedleggskode.
Trykk på Hva betyr dette? ved Kvittering frå Brønnøysundregistrene om mer informasjon på vedleggskoder.
Det er en saksbehandler som skal behandle registermeldingen deres. Når det er behandlet, vil styret motta e-post om det har gått igjennom eller ikke.

Etter godkjennelse, må påkrevde vedtakene fra Frivillighetsregistret og Enhetsregisteret leses av noen i styret.

Når alt er lest, er laget ferdig integrert med Hypersys og Brønnøysundregistrene.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *