Skip to content Skip to footer

Kontingentfordeling

Denne siden er tilgjengelig dersom Automatisk fordeling av innsamlet kontingent er slått på i Medlemskap -> Kontingent og oppsett under Globale innstillinger.

Noen organisasjoner krever at innsamlet kontingent skal fordeles mellom hovedorganisasjon og underorganisasjon som medlemmet er medlem av. Derfor kan sentralleddet definere fordelingen mellom organisasjonene.

Generelt sett er det to mulige alternativer, om dere bruker lokalt definerte underkontingenter er det et tredje alternativ.

Alle kontingenttyper fordeles etter samme fordelingsnøkkel:
Med dette valget kan det bestemmes om sentralleddet beholder alt uavhengig av hvilken kontingenttype som er innbetalt, eller at fordelingen til underorganisasjoner baseres på prosentsatser.
Hvilke valg som kommer opp kommer an på hvilke organisasjonstyper som er tilgjengelig. Les mer om organisasjonstyper her.

Dersom man skal fordele etter prosentsatser kommer det opp et nytt felt hvor de ulike organisasjonstypene er listet opp, med en slider som kan flyttes for å si hvor mange prosent av kontingenten som skal fordeles til de ulike leddene i organisasjonen. Når dere har satt det opp slik dere ønsker trykker dere på lagre-knappen.

Forskjellige fordelingsnøkler for forskjellige kategorier:
Med dette valget kan du definere fordelingsnøkler for hver enkelt kategori.
Her blir det mulig å velge hvilke medlemskapskategorier som skal fordeles til sentralleddet.
Per nå kan det velges om sentralleddet beholder alt per kategori.

Fordel basert på underkontingent:
Med dette valget kan underorganisasjoner motta kontingent dersom de har definert egne underkontingenter.

Overbetalte / underbetalte kontingenter:

Noen ganger blir medlemmer innvilget rabatt, eller de betaler litt for mye og vil at det overskytende beløpet skal regnes som gave. I disse tilfellene kan du velge hvilket nivå gaven eller rabatten skal håndteres på, beløpet vil da overføres til det leddets reskontro når et medlems reskontro balanseres. Som standard blir både rabatter og gaver ført på sentralleddets reskontro. Les mer om ubalansert reskontro her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.