Skip to content Skip to footer

Oppdatere personalia via SMS

I dokumentasjonen under blir det antatt at organisasjonen har kodeordet ORG1 på 2030. Underkodeordene “FODT”, “ADRESSE” og “EPOST” er satt opp med oppdatering av personalia som funksjonalitet.

HyperSys sine SMS løysingar gjer det mogleg å oppdatere enkle personalia via SMS. Løysingane som det er mulig å oppdatere nå er e-postadresse, fødselsdato og adresse. Løysinga kan brukast av alle som har registrert mobiltelefonnummer med unntak av superbrukarar som av hensyn til tryggleik ikkje kan bruke denne funksjonen. 

Merk at ved endring av fødselsdato blir ikkje medlemskap påverka. Dato må skrivast på norsk skrivemåte (DD.MM.ÅÅÅÅ) eller internasjonal skrivemåte ÅÅÅÅ-MM-DD kor ÅÅÅÅ=år med fire siffer, MM=månad med to siffer og DD=dag med to siffer.

Datoformat

Dato må skrivast på norsk skrivemåte (DD.MM.ÅÅÅÅ) eller internasjonal skrivemåte ÅÅÅÅ-MM-DD kor ÅÅÅÅ=år med fire siffer, MM=månad med to siffer og DD=dag med to siffer.

Oppsett før bruk

Felles for alle desse er at før funksjonen kan brukast, må det setjast opp eit kodeord for innkomande SMSar og unike underkodeord for dei ulike oppdateringene. Les meir om SMS-konfigurasjon.

Oppdatere adresse via SMS

Døme – mobilnummer tilhøyrer person i systemet

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 ADRESSE Gåsevegen 32 3224 Sandefjord»
Resultat:

  1. Gateadresse blir satt til «Gåsevegen 32»
  2. Postnummer blir satt til 3224. Teksten etter postnummer blir sett bort frå.
  3. Dersom ny adresse førar med seg at personen skal vere medlem i eit anna lokallag, vil personen bli flytta.

Svarmelding: «Takk! Din adresse har blitt satt til Gåsevegen 32, 3224 Sandefjord»

Oppdatere fødselsdato via SMS

Døme 1 – mobilnummer tilhøyrer person i systemet
Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 FODT 09.10.1998»
Resultat: Fødselsdato blir satt til 9. oktober 1998.
Svarmelding: «Takk! Fødselsdatoen din ble satt til 09.10.1998»

Oppdatere e-postadresse via SMS

Døme 1 – mobilnummer tilhøyrer person i systemet

Avsendar: (+47) 999 99 999
Mottakar: 2030
Melding: «ORG1 EPOST [email protected]»
Resultat: E-postadressa registrert på personen blir endra til det som står i tekstmeldinga.
Svarmelding: «Takk! E-postadressa di er oppdatert.»

Oppfølging

Alle SMS knytta til denne funksjonaliteten vil dukke opp i SMS-dialogen.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.