Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Navigasjon (klassisk grensesnitt)

Denne siden oppdateres

Det kan bli endringer.

Hovedmeny og navigasjon

Etter innlogging får man opp brukerprofilen sin. Øverst er det en toppmeny som tilpasses etter hvilken rolle man har i organisasjonen.

HyperSys sin toppmeny består av:

Logo

Ved å trykke på logoen vil man alltid sendes til brukerprofilen sin. Det kalles hovedside/hjemknapp. Logoen kan endres på nettsideinnstillinger.

Admin og arkiv

Ved siden av logoen kan man finne moduler som er tilpasset for organisasjonen. Skjoldet er Administratorsiden, og denne vises kun for de med superbruker-tilgang.
Etter ønske kan det også legges til et vedtekt/filarkiv hvor det er mulig å laste opp dokumenter til organisasjonen.

Din bruker

Helt øverst til høyre vil man se hvilken bruker man er logget seg inn med. Dersom en bruker har superbruker tilgang, vil man da få en stjerne ved siden av navnet.

Ved å klikke på pilen ned ved siden av navnet, kan man da se informasjon som E-post og Adresse, og man kan skifte språk og logge seg ut.

Innboks, varsel og hjelp

Under din bruker finner du innboks, varsel og hjelp.

“Innboks” viser uleste meldinger som man har mottatt via Hypersys.
“Varsler” viser uleste varsler fra Hypersys.
“?” er knappen til hjelpesiden.
Hovedmeny

Hovedmenyen gir tilgang til ulike moduler.
Den kan se annerledes ut for personer med ulik tilganger (verv/rolle).
Den kan også se forskjellig ut for ulike organisasjoner.
For mer detaljert informasjon om Hovedmeny, se her.

Søkefelt

Søkefeltet kan brukes for å finne personer eller organisasjoner.
For mer detaljert informasjon om Søkefelt, kan dere lese her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *