Skip to content Skip to footer

SMS-kommunikasjon

SMS er rekna som ein av dei meist effektive måtane å ha kontakt med medlemsmassa på då det ikkje blir påvirka av e-postfilter, søppelpostmotorar og medføyrer direkte varsel uavhengig av installasjon av programvare, om ein har internett der og då og meir. HyperSys har støtte for kommunikasjon via SMS både som utgåande informasjonskjelde og to-veg-dialog samt nokre automatiserte tenester.

Utgåande SMS

Alle kundar kan sende ut SMS frå HyperSys, etter at det er satt opp eit utgåande SMS-kodeord. Det utgåande SMS-kodeordet kostar ikkje pengar i oppsett eller abonnement, men det er ikkje mogleg å sende svar på melding sendt via det med mindre det og aktiverast inngåande SMS (sjå under). Utsending av SMS støttast frå mange plassar i HyperSys, blant anna  medlemsprofil og i medlemslistea.

Les meir om utgåande SMS.

Innkomande SMS

Innkomande SMS kan brukast for innmelding, betaling og andre automatiserte tenester men og generell dialog med medlemar – til dømes spørsmålsteneste kor medlemar kan sende inn spørsmål til eit dialogsenter kor tillitsvalde eller tilsette kan besvare spørsmål fortløpande.

Les meir om innkomande SMS.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.