Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vervinger

Ververe

Ved å klikke på undermenyen “Ververe” får du opp en liste over personer som har vervet andre.
I oversikten vises hvem som har vervet, hvor mange den personen har vervet og hvor mange av vervingene som er fullført. I tillegg vises det hvilket fylkes- og lokallag ververen er medlem i.

En verving regnes som fullført når den vervede har betalt medlemskapet etter vervedato, eller donert til organisasjonen.

Ved å klikke på et navn i listen, får man en oversikt over hvem som er vervet, når vervingen skjedde og om vervingen er fullført.

Filtrering av listen

På toppen av siden finnes det to valg for filtrering, enten kalenderår eller egendefinert periode. Disse valgene kan være nyttige hvis dere ønsker å se vervinger i en spesifikk periode eller lignende.

Eksportering av listen

Ved å klikke på knappene merket “CSV” eller “Excel” er det mulig å laste ned listen hvis dere ønsker det. Da kan man enten få en kommaseparert eller xlsx fil for bruk i regneark-programmer.

Ubekreftede vervinger

Ved å klikke på undermenyen “Ubekreftede vervinger” får du opp en liste over personer som har blitt vervet med delvis informasjon. Det vil si at det er lagt inn informasjon om at man er vervet, men ikke nok til at systemet klarer å koble riktig verver til vervingen.
Målet her er at listen skal være tom, men hvis det dukker opp noen i denne listen må man inn på profilen til den aktuelle personen og registrere den faktiske ververen derfra.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *