Skip to content Skip to footer

Slå sammen brukere

Dette verktøyet er tilgjengelig via Administrator -> Slå sammen brukere.
Her får man opp en liste over brukere som er mulige duplikater.

Sammenslåing av brukere

I listen klikker du på pluss-tegnet for å velge de brukere du ønsker å slå sammen.
Valgte brukere vises i Valgte brukere på toppen av siden.

Hvis man så klikker på Slå sammen brukere blir man ført gjennom en prosess hvor man velger hvilken informasjon som er riktig og da skal beholdes i den sammenslåtte brukeren.

Klikker du på et medlemsnummer, vil denne brukeren sin informasjon bli automatisk valgt, men du kan endre det per infopunkt som for eksempel adresse. Merk at uavhengig av hva du velger som medlemsnummer, så vil det laveste medlemsnummeret alltid bli brukt for den sammenslåtte brukeren.


Det er også mulig å fylle inn ny data i feltene hvis ingen av de stemmer.

Dersom begge brukere har medlemskap, kan dere velge å slette eller beholde ett eller flere av disse.
Hvis du velger å beholde mer enn ett medlemskap vil personen vises flere ganger i medlemslisten.

Søk i brukere

Dersom du vet at det finnes en duplikat, kan du bruke søkefeltet øverst til høyre for å lete opp de aktuelle brukerene i stedet for å manuelt gå gjennom listen.

Sortering av listen

Listen kan sorteres på ID, Navn, Epost, osv. ved å klikke på overskriftene over hver kolonne.
Hvis man klikker en gang til, blir listen sortert i omvendt rekkefølge.

FAQ

Kan man angre sammenslåing?

Velge medlemsnummer ved sammenslåing?

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.