Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kampanje

Kampanjemodulen er en egen modul i HyperSys og er ikke aktivert som standard, vi ber derfor de som ønsker å aktivere dette om å ta kontakt med oss.

Kampanje-modulen brukes for å registrere donasjoner og for å konfigurere eller håndtere kampanjer, eller for å se status på historiske (avsluttede) kampanjer. Donasjonene kan være enkeltstående (uoppfordret) eller faste trekk (f.eks. ved månedlig), eller de kan komme inn som følge av en større kampanje med oppfordring om støtte fra folket. De fleste bruker kampanje-modulen som grunnlag for å håndtere innsamlede midler tilknyttet f.eks. en “høstkampanje”.

Både personer med og uten medlemskap kan delta i kampanjer, og alle som deltar i en kampanje får et KID-nummer som er unikt for den respektive kampanjen. Dersom innbetalingen er merket med KID-nummeret som brukes av kampanjen, blir betalingen ført på reskontroen til giveren i HyperSys.

På bildet har vi uthevet hvor man skal klikke for å se nærmere på eller redigere en kampanje du allerede har opprettet, og hvor du skal klikke for å opprette nye kampanjer.
På bildet har vi uthevet hvor man skal klikke for å se nærmere på eller redigere en kampanje du allerede har opprettet, og hvor du skal klikke for å opprette nye kampanjer.

Som vist på bildet ovenfor viser landingssiden for kampanjer både hvor mange deltagere som har tatt del i en kampanje og samt hvor mye penger som er donert i den respektive kampanjen. For ordensskyld er alle kampanjene som er registrert i systemet, inndelt i tre grupper:

  • Pågående kampanjer: kampanjer som har startet og som ikke har blitt avsluttet.
  • Kommende kampanjer: kampanjer som ikke har startet ennå, men som har blitt opprettet i systemet.
  • Historiske kampanjer: kampanjer som har blitt avsluttet.

For å gjøre endringer på en pågående kampanje eller for å se mer detaljert informasjon tilknyttet en spesifikk kampanje, klikker du på kampanjens navn (slik vi har uthevet ved å understreke “Donasjoner 2021” på bildet ovenfor).

En kampanje vil avsluttes automatisk når sluttdatoen til kampanjen passeres. Hvis det kommer inn betalinger for kampanjen etter sluttdatoen vil disse midlene også knyttes til kampanjen så lenge man ikke har startet en ny kampanje av samme type.

Eksempel på betaling etter kampanjeslutt:

  1. Testkampanjen (2019) avsluttes 31. desember 2019
  2. Et medlem betaler inn til kampanjen 26. februar 2020
  3. Ettersom Testkampanjen (2020) ikke har startet da betalingen kom inn vil betalingen knyttes til Testkampanjen (2019)

Ved å klikke på en kampanje får man en oversikt over alle personer som har blitt lagt til i kampanjen.

På skjermbildet har vi uthevet knappen for donasjonsoppsett, og viser hvilke menyvalg som åpner seg når man trykker på den. Vi har også understreket hvor man skal trykke for å laste ned en liste, samt sortere en liste på ulike kolonner og filtre. I tillegg har vi uthevet kolonnen "Betalingsmetode" som også kan klikkes på for å sortere hele listen på en bestemt betalingsmetode.
På skjermbildet har vi uthevet knappen for donasjonsoppsett, og viser hvilke menyvalg som åpner seg når man trykker på den. Vi har også understreket hvor man skal trykke for å laste ned en liste, samt sortere en liste på ulike kolonner og filtre. I tillegg har vi uthevet kolonnen “Betalingsmetode” som også kan klikkes på for å sortere hele listen på en bestemt betalingsmetode.

Denne listen kan sorteres på samme måte som andre lister i HyperSys. Slik at du enkelt kan legge til og fjerne kolonner med informasjon om kampanjedeltakerne og mer detaljert betalingsinformasjon. Listen kan kan eksporteres til en Excel-fil, og for eksempel brukes til fletting i gavebrev.
Ekstra tips: Den lille pilen ved siden av “Velg kolonner og filtre” skjuler funksjonen “Del tabell”, hvor man kan lagre tabeller som brukes ofte og deles ved direkte linker. Da blir tabellen med valgte kolonner lagret slik at du lett kan finne tilbake til listen med de kolonnene du har særlig behov for å se.

Flere nyttige tips for bruk av kampanje-verktøy

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *