Skip to content Skip to footer

Hvordan: Kreve inn årsrapporter

Denne modulen krever Superbruker-tilgang

Når du har opprettet et skjema for årsrapport, må du kreve inn rapporter fra lokallagene.
Dette gjøres via menyvalget Årsrapport -> Håndter årsrapporter.

Husk å redigere meldingsmal for innkreving før dere prøver å kreve inn årsrapporter.

Deretter kan du klikke på «Krev inn årsrapporter» øverst på siden.
Du vil da bli ført videre til en liste over alle underorganisasjoner som ikke har levert årsrapport enda.

Ved innkreving av årsrapport vil det bli sendt e-post til alle i nåværende styre for organisasjonen, pluss styret som satt per 31. desember grunnlagsåret. Kreves det i 2021 inn årsrapport for 2020 vil det bety at styret som satt per 31. desember 2020 pluss styret som er aktivt ved innkrevingstidspunktet blir varsla. Årsaken for dette er at det er sittende styre som er pliktig å sørge for å levere årsrapport, men statlige krav tilsier at det er styret som satt per 31. desember i grunnlagsåret som må signere.

Herifra kan du enkelte velge de organisasjonene du vil kreve inn rapport fra ved å markere de i boksene på venstre side (ønsker du å kreve inn for alle markerer du i boksen i skjemaets tittel-linje). Når du har gjort utvalget er du klar for å klikke på knappen «Krev inn årsrapporter». Da vil du få opp et vindu på skjermen din hvor det er et skjema du må besvare. I dette vinduet velger du «Årsrapport» i feltet for dokumenttype, setter innleveringsfrist, antall medlemmer påkrevd og hvilken meldingsmal dere ønsker å bruke i innkrevingen. Til slutt kan du velge hvilke skjemaer dere har lyst til å inkludere i årsrapporten og sette om de skal være obligatorisk for organisasjonen å levere eller ikke.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.