Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tjenestekostnad

Denne siden gir deg en oversikt over antall SMSer som er sendt på vegne av din organisasjonen, samt eventuelle underorganisasjoner over en spesifisert tidsperiode. Tallene oppdateres hver natt.

Denne listen kan man filtrere ved hjelp av valgene på toppen av siden. Du kan enten velge et spesifikt år, eller velge egendefinert periode.

Det er i tillegg mulig å endre hvor mange linjer som skal vises i listen ved hjelp av paginerings-valget.
Hvis det er flere treff enn antall linjer som er satt, kan man bruke knappene i bunnen for å bla mellom sidene.
Linjen som heter “Ukjent” viser antall SMSer som har blitt sendt på vegne av organisasjonen, men som ikke har blitt gjort rede for i HyperSys. Dette kan for eksempel være fakturaer som har blitt sendt gjennom test-systemet, tofaktor-koder eller SMSer som Unicornis har sendt utenfor HyperSys.

Laste ned rapporten

Om du ønsker å laste ned rapporten, trykker du på en av de to knappene som finnes rett over listen. Ved å trykke på CSV-knappen får du all dataen i en kommaseparert tekstfil, og likens ved velge Excel-knappen får du dataen i et regneark i .xlsx-format.

Rapporten blir oppdatert hver natt.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *