Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Medlemskap

Medlemskap som menyvalg i HyperSys.

Under menyvalget Medlemskap finner dere en rekke funsjoner:

  • Medlemsliste
  • Forenklede rapporter
  • Legg til
  • Last opp
  • Kontigenter og oppsett
  • Rediger innmeldingsskjema
  • Utmeldinger
  • Familier og aktørgrupper
  • Statistikk

Medlemsliste

For å sjekke medlemsliste i den aktive organisasjonen, går dere til Medlemskap -> Medlemsliste

Her finner man oversiktlig informasjon blant annet om betalingsstatus på medlemmer, adresser osv. Det er også mulig å gjøre utvalg via “Velg kolonner og filtre” om man ønsker å lage et utvalg for SMS/e-post. Utvalg man lager kan også brukes til å sende faktura via e-post eller lage en PDF-fil med fakturaer til postutsendelse.

Forenklede rapporter

Under forenklede rapporter får dere lister med brukere som er potensielle duplikatbrukere, der det er ugyldige felt, ulik historikk på medlemskap og økonomi. Listene kan brukes til å effektivisere arbeid innenfor ulike temaer.

Legg til

For å legge til medlemmer i organisasjonen via Hypersys, går dere til Medlemskap -> Legg til

Her vil dere få opp et innmeldingsskjema som sentralleddet har definert her. Medlemmet blir lagt til i organisasjonen brukeren er aktiv i, dersom automatisk tilordning er slått av. Det er og mulig å ha innmeldingsskjema som er koblet til HyperSys på nettsiden deres for at personer kan melde seg inn derfra.

Les mer om å legge til medlemmer her.

Last opp

For å legge til flere medlemmer i organisasjonen , går dere til Medlemskap -> Last opp

Her må dere laste opp ei liste per kontingenttype. Medlemmer blir lagt til den organisasjonen som er aktiv. Om automatisk tilordning er slått på, vil nye medlemmer bli tilordnet i organisasjonen som tilordningen er satt opp. Det er og mulig å laste opp medlemslister for tidligere år. For å laste opp, trenger dere en mal som dere finner under Kolonner. Fullt navn, Fødselsdato, Adresse og Postnummer er påkrevd for å laste opp listen.

Les mer om å laste opp medlemsliste her.

Kontingent og oppsett

For å sette opp medlemskapstyper, går dere til Medlemskap -> Kontingent og oppsett

Her finner dere sider for Kategorier, Bankkontoinnstillinger og Utmeldingsoppsett. Dere vil også få opp Automatisk tilordning om det er skrudd på under globale innstillinger kategorier siden.

Kategorier kan dere opprette/endre medlemskapstyper. Samtidig er det globale innstillinger med Av/På knapper for tilpassing av kontingent til lokallagene/underorganisasjoner.

Bankkontoinnstillinger kan dere sette inn kontonummer som blir brukt når kontingenter blir opprettet.

Under Utmeldingsoppsett kan man opprette utmeldingsårsaker som kan velges ved utmelding. På den måten kan man få bedre statistikk på hvorfor medlemmet har meldt seg ut.

Automatisk tilordning kan man definere tilordning av lokallag ved innmelding. Dersom det er på og satt opp på siden, vil medlemmet bli tilordnet til det lokallaget. Fordelingen kan skje basert på postnummer, kommune, fylke, eller blanding av disse.

Les mer om kontingent og oppsett her.

Rediger innmeldingsskjema

For å redigere innmeldingsskjema, går dere til Medlemskap -> Rediger innmeldingsskjema

Her kan dere legge/fjerne felter som er med i innmeldingsskjemaet på Legg til. Det er og mulig å sette opp kvitteringsepost etter innmelding til medlemmet, samt varsling om nytt medlem til et verv. Innmeldingsskjemaet kan brukes på nettsiden deres ved å kopiere innbyggingskode fra siden.

Les mer om redigering av innmeldingsskjema her.

Utmeldinger

For å sjekke utmeldte fra organisasjonen, går dere til Medlemskap -> Utmeldinger

Utmeldinger kan sjekkes fra den organisasjonen som er aktiv, også overorganisasjon. Det kan sorteres per år eller periode. Listen vil vise en sammendrag av utmeldinger hvor det står årsak og antallet som ble utmeldt. Under sammendraget står detaljert liste med medlemmer som er utmeldt med ID, Navn, Innmeldt, Utmeldt, Medlemskapstype, Fødselsdato, Årsak, Organisasjon, Foreldreorganisasjon, Fylke.
Listene kan lastes ned i CSV- og Excelfiler.

Les mer om liste for Utmeldinger her.

Familier og aktørgrupper

For å sjekke alle familier og aktørgrupper i organisasjon, går dere til Medlemskap -> Familier og aktørgrupper

Denne siden viser grupper av type familie (med mindre du fjerner det filteret) med et aktivt medlemskap for i år i aktive organisasjon dere har valgt.

Statistikk

Dette er en eksperimentell funksjon, og vi tar gjerne tilbakemeldinger på statistikk deres organisasjon ønsker å se her.

Her kan dere finne en enkel oversiktlig statistikk over innmeldinger og utmeldinger.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *