Skip to content Skip to footer

Årsrapport

Definisjon

«Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema innsendt til sentralleddet fra det enkelte lokallag. Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsår, datert og signer av lederen for lokallaget, eller to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret.»
– Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Årsrapporter danner grunnlaget for støttesøknader til Frifond Organisasjon, Driftsstøtte fra Fordelingsutvalget, fylkeskommunale støtteordninger, osv.
All informasjon i rapporten skal være pr. 31. desember i rapportåret. Det betyr at årsrapporten skal være et bilde av hvordan organisasjonen så ut akkurat ved midnatt.
Årsrapporten skal signeres av de som var i styret på det tidspunktet, uavhengig av om det i etterkant er valgt et nytt styre.

Tellende medlemmer og lokallag

Et tellende medlem er en person som er under 26 år gammel, har meldt seg inn frivillig og har betalt minst 50kr tidligst 1. juli året før.

Et tellende lokallag har minst 5 tellende medlemmer og et eget styre, valgt av og blant medlemmene i lokallaget.

Formål

Meningen med en årsrapport er å hente inn dokumentasjon fra lokallag om aktiviteten deres i året som har gått, dette inkluderer:

  • Medlemstall (Både antall tellende medlemmer og totalt)
  • Styresammensetningen per 31. desember
  • Aktivitet lokallaget har gjennomført i løpet av rapportåret

Årsrapporten er i tillegg en måte å «tvinge» lokallag til å oppdatere informasjon i HyperSys, som f.eks. sammensetningen av nytt styre og oppdaterte medlemslister (Dersom innmelding og kontigentbetaling har gått utenom HyperSys).

Årsrapporten er også der man henter grunnlagstall for fordeling av Frifondmidler og Momskompensasjon.

Årsrapportering i HyperSys

En årsrapport i HyperSys bygger på dynamiske skjemaer.
Hvert lag har ett årsrapportkrav.

  • Det kan være flere skjemaer per krav, men ikke alle må være påkrevd.
  • Ett skjema kan ha flere sider, men det er mulig å ha noen valgfrie sider.
  • Det finnes også flere typer skjema (årsrapport, frifondrapport, momskompensasjon).

Ett årsrapportkrav kan føre til flere årsrapporter, dersom noen av de blir avvist.
Årsrapporten signeres elektronisk med verifisering av brukere via SMS- eller brevkode.

Prosessen i HyperSys

Opprette mal

Aller først i prosessen må sentralleddet opprette selve skjemaet, for å finne ut hvordan kan du lese her.

Krev inn

Deretter må sentralleddet kreve inn årsrapporten fra de forskjellige lokallagene, for å finne ut hvordan kan du lese her.

Fyll ut

Så kan lokallagene fylle ut årsrapporten, dette kan du lese mer om her.

Signer

Lokallaget må så signere den utfylte årsrapporten, dette kan du finne ut mer om her.

Behandle

Til slutt kan sentralleddet godkjenne eller avvise årsrapportene, dette kan du lese mer om her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *