Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Om årsrapporter i HyperSys

En årsrapport i HyperSys bygger på dynamiske skjemaer. Hvert lag har et årsrapportkrav. Ett årsrapportkrav kan føre til flere årsrapporter, dersom noen av de blir avvist. Årsrapporten signeres elektronisk med verifisering av brukere via SMS- eller brevkode.

I HyperSys er prosessen med årsrapport delt inn i tre hovedkategorier. I den første er det sentralleddet som klargjør  og sender ut årsrapportkravene. Den andre kategorien er at lokallagene fyller ut og signerer årsrapportene mens i den siste behandler sentralleddet de innkomne rapportene.  Hjelpesidene er delt opp etter hvilke deler sentralleddet og hvilke deler lokallaget gjør. Dermed kan du finne de ulike prosessene sentralleddet gjør via denne lenken, mens det som utføres av lokallaget finnes her.

Formål med årsrapport

Når vi snakker om årsrapporter så sikter vil den årlige prosessen hvor sentral organisasjonen henter inn informasjon fra lokallag om aktiviteten deres i året som har gått, dette inkluderer:

  • Medlemstall (Både antall tellende medlemmer og totalt)
  • Styresammensetningen per 31. desember
  • Aktivitet lokallaget har gjennomført i løpet av rapport året

Årsrapporten er i tillegg en måte å «tvinge» lokallag til å oppdatere informasjon i HyperSys, som f.eks. sammensetningen av nytt styre og oppdaterte medlemslister (Dersom innmelding og kontigentbetaling har gått utenom HyperSys). Årsrapporten brukes også som grunnlagstall for fordeling av Frifondmidler og Momskompensasjon.

Tellende medlemmer og lokallag

Et tellende medlem er en person som er under 26 år gammel, har meldt seg inn frivillig og har betalt minst 50kr tidligst 1. juli året før. Et tellende lokallag har minst 5 tellende medlemmer og et eget styre, valgt av og blant medlemmene i lokallaget.

Definisjon av årsrapport

«Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema innsendt til sentralleddet fra det enkelte lokallag. Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsår, datert og signert av lederen for lokallaget, eller to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret.» – Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Årsrapporter danner grunnlaget for støttesøknader til Frifond Organisasjon, Driftsstøtte fra Fordelingsutvalget, fylkeskommunale støtteordninger, osv. All informasjon i rapporten skal være pr. 31. desember i rapportåret. Det betyr at årsrapporten skal være et bilde av hvordan organisasjonen så ut akkurat ved midnatt. Årsrapporten skal signeres av de som var i styret på det tidspunktet, uavhengig av om det i etterkant er valgt et nytt styre.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *