Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fornying til ny medlemskapstype for enkeltpersoner

I noen tilfeller kan det være aktuelt å stille inn hvilken medlemskapstype et enkeltmedlem skal fornyes til, og dette gjøres fra “Endre medlemskap“.

Under Fornying kan medlemskapet endres til en annen kategori enn den nåværende. Hvis ingen endringer skal gjøres, og medlemmet skal fortsette å være i samme medlemskategori er det ikke nødvendig å gjøre noe her.

Hvis medlemskapet til et enkeltmedlem skal fornyes til en annen kategori enn den nåværende klikker man på “Forny til” og får opp de ulike medlemskapskategoriene dere har. Velg den som skal brukes for medlemmet etter fornying og klikk “Lagre fornyingsalternativ”.

Når du har klikket “Lagre fornyingsalternativ” vil det dukke opp en grønn boks som sier at fornyingsalternativet er oppdatert, og en oppsummering av hva som er nåværende kategori, og hva medlemmet blir fornyet til, i eksempelet under blir medlemmet flyttet fra “Ordinær” til “Æresmedlem” etter nyttår.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *