Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Logg

Dette verktøyet er tilgjengelig via Administrator -> Logg.
Her vises en liste over alle hendelser som har skjedd i systemet, som f.eks brukere som har logget inn, oppdatert info, betalt en faktura, eller lignende.

Sortering av loggen

Listen kan sorteres etter Bruker, Tidspunkt, IP-adresse, osv. ved å klikke på overskriftene over hver kolonne.
Hvis man klikker en gang til, blir listen sortert i omvendt rekkefølge.

Paginering

Det er i tillegg mulig å endre hvor mange linjer som skal vises i listen ved hjelp av paginerings-valget.

Hvis det er flere treff enn antall linjer som er satt, kan man bruke knappene i bunnen for å bla mellom sidene.

Filtrering av loggen

Ved å klikke på Valg øverst til høyre, får man opp en meny der man kan filtrere listen.
Dette kan være basert på handlingen som er gjort, som f.eks bruker logget inn.
Eller så kan man velge å liste opp alle handlinger som en spesifikk bruker har gjort.
Det er også mulig å velge bort eller legge til kolonner som skal bli vist i listen.

Dersom man har valgt ett eller flere filter, vises disse på oversiden av Valg knappen.
Hvis man har lyst til å fjerne filteret, klikker man på det røde krysset og listen vil lastes inn på nytt.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *