Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Reskontrotyper

Medlemskap

Medlemskapsreskontroen er den vanligste reskontroen medlemmer forholder seg til. All fakturering og betaling for medlemskap havner på medlemskapsreskontroen. Reskontroføringer for publikasjoner vil også føres på reskontroen for medlemskap.

Man finner denne reskontroen ved å gå inn på profilen til medlemmet og klikke på knappen “Reskontro” i boksen for medlemskap.

Det er også mulig å finne denne reskontroen ved å gå inn på detaljvisningen for medlemskapet, klikke på “Vis fakturainformasjon” og så klikke på “Reskontro”

Merk: forbund/paraplyorganisasjoner har ikke tilgang til reskontroknappen fra brukerprofilen ettersom hver enkeltperson kan ha medlemskap, og dermed flere reskontroer, i ulike lokallag/underorganisasjoner. I forbund må man benytte den andre fremgangsmåten (gjennom detaljvisning for medlemskap) for å finne reskontro for medlemskapet.

Donasjon

Betalinger som skal regnes som donasjon, og utgående betalingsoppfordringer for donasjon (eks. del av kampanje eller fast trekk) føres på reskontroen for donasjon. Betalingene som føres på reskontro for donasjon vil ikke knyttes opp mot medlemskap, men vil regnes som en del av Skatterapporten.

Man finner reskontroen ved å gå inn på brukerprofilen til en giver, og klikke på “Reskontro”-knappen i boksen for donasjon.

Reskontro til høyre

Inntekt (for organisasjoner)

Hvis man benytter fordeling av betalinger (f.eks. i organisasjoner hvor underorganisasjonene skal få betalt ut penger for kontingent krevd inn sentralt) vil organisasjonene ha reskontroer for sine inntekter. Føringene på denne reskontroen benyttes som grunnlag for utbetaling/fordelingsrapport. Inntektsreskontroen for organisasjoner dekker inntekt for betalinger i forbindelse med medlemskontingent (også donert overbetaling).

Det jobbes med forbedringer av visning av inntektsreskontro

Umatchede betalinger

Det finnes også én reskontro for umatchede betalinger. Betalinger som kommer inn i HyperSys og som ikke kan knyttes til en enkelt person vil havne på denne reskontroen. Disse betalingene må behandles manuelt ved å koble betalingen til riktig reskontro.

Man finner reskontroen med umatchede betalinger ved å gå på “Økonomi” -> “Reskontro” -> “Informasjon”, da vil det komme opp en oversikt over hvor mange umatchede betalinger som må håndteres. Trykk på “Klikk for å håndtere umatchede betalinger” for å se listen over disse betalingene.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *