Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Automatisk synkronisering med Brønnøysundregistrene

Hver natt henter HyperSys oversikt over informasjon knyttet til organisasjonen fra Brønnøysundregistrene, dersom de er registrert med organisasjonsnummer i HyperSys. I klartekst betyr det at kontaktinformasjon på organisasjons-profilen blir “faktasjekket” mot Brønnøysundregisteret som vi anser som fasit, og dersom det er små feil i HyperSys som kan se ut som skrivefeil eller slurv kan det bli automatisk endret.

Hva som skjer når HyperSys registrerer at info er ulikt det som står i Brønnøysundregisteret

Etter at informasjon er henta fra Brønnøysundregistrene, analyseres innholdet opp mot det som ligger lagra i HyperSys. Dersom det for eksempel er forskjeller i styre som er opplyst i HyperSys og det som er registret i Brønnøysund synliggjøres dette på organisasjonens profil.

Ettersom vi også sjekker at organisasjonens adresse stemmer overens med hva som er registrert hos Brønnøysund, kan du i noen tilfeller oppleve at HyperSys automatisk korrigerer organisasjonens adresse. Det kommer av at vi har laget et regelsett som forteller en datamaskin at den ved noen tilfeller (antatt skrivefeil eller feil tasting av nummer) skal korrigere adressen slik at det stemmer med Brønnøysundregisteret. Det gjelder særlig dersom gammel adresse f.eks. er Skoveien 2 og ny adresse skal endres til Skoveien 12. Da kan HyperSys tro at [1] er feiltastet, og vil automagisk sette adressen i organisasjonsprofilen til det som er riktig i følge Brønnøysundsregisteret i per dagens dato.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *