Skip to content Skip to footer

Forbunds- og paraplyorganisasjonsmodus

I HyperSys blir begrepa «Forbund» og «Sentraldriven organisasjon» brukt for å skildre to sentrale ulike måtar å drifte ein organisasjon på.

Forbundsmodus

Forbundsmodus blir gjerne brukt som samlebegrep for mange ulike innstillinger på ein gong, og blir ofte aktivert for paraply- eller forbundsbaserte organisasjonar. Typiske kjenneteikn for organisasjonar som fell inn under dette er:

  • Dei lokale ledda («lokallag») blir ofte beteikna som medlemsforeining eller andre begrep enn lokallag
  • Dei lokale ledda kan melde seg inn/ut av den nasjonale organsiasjonen fritt
  • Dei lokale ledda står ofte fritt til å setje kontingentnivå sjølv
  • Medlemskap er først i det lokale leddet, ikkje sentralt

Dette er ein uferdig artikkel. Den vil bli utvida i løpet av den næraste tida.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.