Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anonymisering av flere samtidig

Anonymiser aktører funksjonen er tilgjengelig fra Administratorsiden i HyperSys. Denne siden er kun tilgjengelig for superbrukere. Når du er inne på administratorsiden, klikk på Anonymiser aktører, som ligger under Verktøy.

Når du er inne i anonymiseringsverktøyet møter du først på fanen “Om anonymisering” her bør du lese informasjon om funksjonen. Slik at du vet hva verktøyet gjør og hvordan det kan skal brukes. Fanen som heter “Til anonymisering” er der du leter etter personer som skal bli anonymisert (ved å trykke på finn personer å anonymisere), og det er der du finner listen (når den er laget) over aktører som er klar for anonymisering. Ved å gå til fanen “Anonymisert” finner du en liste over gjennomførte anonymiseringer, og avbrutte eller slettede lister av anonymiseringer.

Oppsett av anoymisering

Det er nødvendig å settet opp et anonymiseringsoppsett før verktøyet kan brukes. Her lager du kriterier for søk etter kandidater til anonymisering, og maler for hvilken informasjon som skal fjernes. For å lage en mal for søkekriterier for kandidater til anonymisering klikk på “+” tegnet til høyre for “Hvem burde bli anonymisert?” deretter på ny søkemal. Når du har gjort valg av søkekriterier, kan du klikke på neste. Da er malen tilgjengelig for søk på siden for anonymisering. For å lage en metode for sletting av informasjon klikker man på “+” tegnet til høyre for “Hvilken informasjon skal fjernes?”, deretter på ny metode. Her vil det være noen valg som bestemmer hvilken informasjon som skal slettes under anonymiseringen, i tillegg til at man må sette en tittel for metoden. Når du har krysset av for informasjonen man ønsker å fjerne kan man klikke på lagre. Etter at du er ferdig med å lage en søkemal og metode så er du klar for å starte anonymiseringen. Klikk på fanen “Til anonymisering”

Til anonymisering

For å finne kandidater til anonymisering må du klikke på Til anonymisering, og deretter Finn personer å anonymisere, som du finner over søkefeltet på høyre side. Når du klikker “på finn personer å anonymisere” må du velge en søkemal. Denne malen lager du under Oppsett, det er mulig å lage flere søkemaler, og da kan du velge mellom dem her. Når du har valgt å sette i gang et søk for å finne personer å anonymisere vil du få opp en side med en liste over alle aktører som er blitt plukket til anonymisering. Dersom du angrer og ikke ønsker å anonymisere noen på listen kan du klikke på Se vekk fra listen og ikke anonymiser noen. Etter å ha klikket på dette valget vil du få opp et vindu hvor du kan gå tilbake eller avbryte anonymiseringen.

På kolonnen helt til høyre kan man fjerne avhukingen ved enkeltpersoner i listen for å IKKE anonymisere den enkelte personen. Alle som er huket av vil bli anonymisert. Når du er sikker på at du ønsker å gjennomføre anonymiseringen så huker man av på “Jeg har gått gjennom listen ovenfor, og ber HyperSys starte datasletting” og deretter klikker på “Velg hvilken informasjon som skal fjernes.” Her vil du få opp et vindu hvor du blir bedt om å velge metode for anonymisering. Når du har valgt metode klikker du på kjør anonymisering, og deretter bekreft anonymisering. Etter anonymisering blir listen flyttet til Anonymisert, hvor det er en logg over hva som har skjedd med listen samt når den ble laget, og evt. status for en prosess som er gjennomført på dette utvalget.

Anonymiserte

Etter anonymisering blir listen flyttet til Anonymisert, hvor det er en logg over hva som har skjedd med listen, med når den ble laget, og når den ble anonymisert, avbrutt, eller feilet. Her vil både anonymiseringer av flere samtidig, og anonymisering av enkeltpersoner dukke opp. Ved å klikke på en oppføring i listen får du opp flere detaljer om den anonymiseringsjobben. En liste kan ha tre statuser: Avsluttet: Listen er behandlet, og anonymisering er gjennomført for de som skulle anonymiseres. Avbrutt: Listen ble avbrutt, og anonymisering er ikke gjennomført. Feilet: Dersom noe går galt når listen skal kjøres får den status som feilet.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *