Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

IBAN og SWIFT på faktura

Håndtering av slike betalinger

HyperSys har ikke som standard med informasjon om internasjonale betalinger da det er veldig få betalinger av medlemskap i norske organisasjoner som blir gjort med internasjonal overføring. Dersom dere likevel ønsker å ha SWIFT og IBAN må disse betalingene håndteres manuelt i Hypersys etter at de har kommet inn til organisasjonens konto. Se mer om manuell håndtering av betalinger her.

Er det mulig å legge inn IBAN og SWIFT i fakturateksten? 

Hvis dere ønsker å legge inn SWIFT og IBAN i fakturateksten kan det løses på to måter:

  • Endre fakturatekst i HyperSys: dere kan selv endre på teksten som vises under adressefeltet i HyperSys. Det gjør dere ved å gå inn på Medlemskap -> Kontingent og oppsett, klikke på den aktuelle kontingenten (eks. “Medlemskap”) for å få frem menyen. Detter klikker dere på lenken til høyre for “Standardtekst”, og så på blyant-ikonet i boksen som kommer opp.
  • Endring av selve malen: malen for fakturaen (layout-oppsettet) kan kun endres av Unicornis. Om dere ønsker at vi endrer på malen så kan vi legge til SWIFT- og IBAN-nummer under telefonnummeret på høyre side

Hvordan finne IBAN-nummer?

International Bank Account Number (IBAN) en internasjonal standard for bankkontonummer. IBAN nummeret representerer din organisasjons kontonummer.

IBAN nummer kan du finne ved å enten ta kontakt med banken dere har konto hos, eller søke på bankens egne nettsider etter IBAN.

Noen ganger må man også oppgi SWIFT (eller BIC) som er er bankens internasjonale kode eller adresse. Mer informasjon om disse finnes hos banken din. Et eksempel fra Sparebank1 her.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *