Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Infokapslar (cookies) brukt av HyperSys

Informasjonskapslar (“infokapsel”, “infokapslar”, “informasjonskapsler”, “cookies” m.m.) er små tekstfiler som lagrast på eininga som nyttar HyperSys. Dette er uavhengig av om du brukar ei bærbar eller ein stasjonær datamaskin, eit nettbrett, ein mobiltelefon eller liknande.

NamnUtløp etterFormålKommentar
csrftoken364 dagarSikkerheitForhindrar Cross-site request forgery
sessionidEndt sesjonTekniskUnik ID som HyperSys brukar for å spore kven brukaren er medan personen er innlogga

Detaljar om kvar infokapsel

Kapsel csrftoken

Cross-site request forgery (CSRF) er ein teknikk kor ein ondsinna brukar latar som at dei er eigentleg ein annan person, som har ein aktiv sesjon. HyperSys har fleire tiltak for å beskytte seg mot dette, og ein synleg faktor er infokapselen ‘csrftoken’, som del av vårt mellomvare-program. Kapselen inneheld ein hemmeleg verdi som berre HyperSys og din nettlesar veit om. Denne verdien blir endra kvar gong du loggar inn i HyperSys, og brukast for å stadfeste at du som brukar nettlesaren er den personen som er logga inn.

Kapsel sessionid

Denne kapselen inneheld eit unikt ID-nummer som tilsvarar med sesjonen personen har i HyperSys. Denne IDen er unik for kvar gong ein person loggar inn. Det gjer det mogleg å levere innhald til rett nettlesar.

Døme på informasjon om infokapslar til sluttbrukar

Mange organisasjonar har jobba med korleis å kommunisere bruken av informasjonskapslar til sluttbrukarar. Først ut var Sosialistisk venstreparti, som har ein lettfatteleg og oversiktleg personvernerklæring. Sjå etter overskrifta “Informasjonskapsler (“Cookies”) 2/3 nede på sida.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *