Skip to content Skip to footer

Forbundskontingent

Forbundskontingent er kontingent som det lokale leddet (medlemsforeining/lokallag) betalar for å vere medlem av sentralleddet. Kontingenten er oftest basert på ein fordelingsnykkel, som til dømes ein sum per medlem med eller utan grunnsum. Denne funksjonen er oftest brukt av forbund/paraplyorganisasjonar.

Kontingenten blir fakturert til det lokale leddet. Ein del organisasjonar som krev inn forbundskontingent krev at denne er betalt for Frifond-støtte blir betalt ut.

Merk at forbundskontingent ikkje er samlefaktura for alle medlemar i lokalleddet sin normale kontingent. Forbundskontingent vil ikkje reknast som ein faktor i berekning av om ein person er støttegenererande eller ikkje.

Dette er ein uferdig artikkel. Den vil bli utvida i løpet av den næraste tida.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.