Skip to content Skip to footer

Automatisk tilordning

Når en person meldes inn, kan medlemmet automatisk plasseres i et lokallag basert på brukerens adresse. Dette kalles automatisk tilordning.

Fordelingen kan skje basert på postnummer, kommune, fylke, bydel, eller en blanding av disse.

For å skru på automatisk tilordning kan dere gå via menyvalget Medlemskap -> Kontingent og oppsett under Globale innstillinger.

Du kan finne en liste over alle tilordningsregler ved å gå til fanen Automatisk tilordning på toppen av siden.

Legge til medlem utenom automatisk tilordning

Dersom dere ønsker å legge til et medlem i et annet lokallag enn det som ble tildelt automatisk, kan det gjøres ved å endre organisasjon etter innmelding.

Ny tilordning

Steg 1

Først velger dere hvilken type fordelingen skal basere seg på. De mulige valgene er: Postnummer, Kommune, Fylke, Bydel.

Steg 2

Det neste valget er avhengig av hvilken type dere valgte i steg 1.

 • Postnummer
  • Det vil dukke opp to felter hvor dere kan skrive inn hvilke postnummer tilordningen skal gjelde for.
  • Dersom dere skriver i begge feltene vil alle postnummer mellom de to spesifiserte gjelde for tilordningen.
  • Dersom dere kun skriver i det første feltet, vil tilordningen kun gjelde for det spesifikke postnummeret.
 • Kommune
  • Her velger dere hvilken kommune tilordningen skal gjelde for.
 • Fylke
  • Her velger dere hvilket fylke tilordningen skal gjelde for.
 • Bydel
  • Her velger dere hvilken bydel i Oslo tilordningen skal gjelde for.

Steg 3

Når dere har spesifisert området tilordningen skal gjelde for i steg 1 og 2, velger dere her hvilket lokallag medlemmer som hører til området skal plasseres i.
Det vil dukke opp en liste over tilgjengelige lokallag i systemet deres.

Standardorganisasjon

For medlemmer som ikke faller inn under noen av tildelingsreglene, kan du sette opp en standardorganisasjon de skal meldes inn i.

Tildelingspreferanser (ikke fungerende)

For å avgjøre rekkefølgen tildelingsreglene utføres i, dra og slipp sjekkboksene i den rekkefølgen du ønsker. For å deaktivere en regel kan du sørge for at sjekkboksen ikke er krysset av.

Per nå funker ikke å dra og slippe sjekkboksene i rekkefølgen. Vi oppdaterer siden når den er på plass.

Fjerning av tilordningsregel

For å fjerne en tilordning som er satt opp, trykker du på søppelkasse-ikonet på høyre side.

Det er ikkje lagt inn nokre innspel endå

Legg til innspel

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *