Skip to content Skip to footer

Velkomst ved innmelding

Det er vanleg for organisasjonar å ynskje nye medlemer velkommen i organisasjonen. Dette gjerast av ulike organisasjonar på ulik måte, frå ein e-post til velkomstpakke med informasjon og eventuell nokre effektar som pins og liknande sendt i posten. HyperSys har støtte for å automatisk sende velkomst-epost ved utfylling av innmeldingsskjema.

Velkomst via e-post ved innmelding via innmeldingsskjema

HyperSys kan sende ein e-post til alle som fyller ut innmeldingsskjema. For å aktivere dette, brukast alternativet «Val(g) → Send epost» under rediger innmeldingsskjema.

Aktivering eller deaktivering av e-post ved utfylling av innmeldingsskjema

For å aktivere/deaktivere e-post ved innsending, hukast det av for valet «Send e-post», som vist i skjermbiletet.

Endre mal for e-post

Via menyvalet «Endre mal for kvittering» kan ein setje opp velkomst-epost som blir sendt til alle som fyller ut skjemaet.

Ofte brukte flettefelt

FeltkodeSkildringDøme

{{primary_organisation}}Namnet på hovudorganisasjonen (sentralleddet)Testorganisasjonen
{{organisation}}Namnet på organisasjonen medlemen er plassert i (lokallag)Testorganisasjonen Ålesund
{{bank_account}}Kontonummer kontingenten skal betalast til1234.56.12345
{{amount}}Beløp å betale, i kroner52kr
{{kid}}KID-nummer å bruke for betalinga1200931
{{primary_organisation_email}}E-postadresse til hovudorganisasjonen (sentralleddet)[email protected]
{{first_name}}Førenamn på personen som er meldt innOla

Velkomst-epost definert som del av innmeldingsskjemaet blir ikkje sendt ut om innmelding skjer utanom innmeldingsskjemaet, som til dømes opplasting av rekneark med nye medlemar.

Det er ikkje lagt inn nokre innspel endå

Legg til innspel

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *