Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Om Vipps eFaktura

1. mai 2023 legges tjenesten Vipps eFaktura ned. Mot slutten av mai blir denne erstatta i HyperSys med eFaktura 2.0, som vil oppleves likt for medlemmer men litt ulikt for organisasjonene.

Vipps eFaktura er en betalingsmåte hvor utsending av fakturaen skjer digitalt via Vipps-appen og mottakers nettbank, og innbetaling skjer via vanlig bankoverføring med OCR (kid-nummer). Vipps eFaktura er, sammen med AvtaleGiro, en av de mest effektive måtene å få betalinger på bankkonto nå for tiden.

Artikkelen handler om Vipps eFaktura, og omfatter ikke standardproduktet Vipps (hvor man sender et valgfritt beløp til et eget Vipps-nummer) eller Vipps Go/Vipps butikk. Dette er egne produkter, under felles merkevare “Vipps”.

Hvordan det fungerer for medlemmet

Når et Vipps eFaktura-krav sendes, blir det opprettet en eFaktura direkte i nettbanken til medlemmet. Det sendes deretter et varsel til medlemmets Vipps-konto, og så lenge de har Vipps-appen installert, kommer det opp beskjed direkte på mobilen med “dytt-varsel”. I appen kan man se PDF-versjon av faktura, en kort beskrivelse og beløpet. Medlemmet kan så trykke på en knapp for å legge fakturaen til betaling, se bort fra kravet og ikke gjøre noe eller aktivt slett kravet fra Vipps-appen (og nettbanken).

Annet beløp enn fakturasum

Det er mulig for medlemmet å betale annet beløp enn fakturasum, ved å enten endre beløpet i nettbanken eller holde inne på beløpet i Vipps-appen. Som standardoppførsel blir derimot fakturabeløp betalt, og vår erfaring er at tilnærma alle betaler fakturabeløp.

Hvordan betaling skjer, for medlemmet

Så lenge medlemmet har valgt å legge fakturaen til betaling, vil det bli gjort et trekk på forfallsdato. Dersom det ikke er dekning på konto, vil banken prøve på nytt – en gang i døgnet noen daget etter hverandre (varierer fra bank til bank).

Hvordan betaling kommer inn på konto, for organisasjonen

Alle innbetalinger kommer inn på samme måte som vanlig bankoverføring, med KID-nummer. HyperSys vil registrere betalinga sammen med alle andre bankbetalinger, når OCR-fila for den dagen blir prosessert, normalt sett bankdagen etter medlemmet har betalt. Det blir ikke skilt på om en betaling er gjort via Vipps-appen eller manuelt lagt inn i nettbanken ved å taste inn beløpet og kontonummer, da dette ikke er informasjon som er tilgjengelig i OCR-filene som bankene hver dag gjør tilgjengelig for HyperSys.

Gebyrer

Unicornis betaler gebyr for oppslag og formidling, og et fast beløp (i skrivende stund 5kr, og tillegg for arbeidstid dersom under 500 mottakere) blir fakturert per formidla krav. Det betyr at dersom man forsøker å sende et Vipps eFaktura-krav til 1000 personer og bare 950 personer mottar kravet (f.eks. pga feil mobilnummer, ikke aktivert Vipps og lignende), blir organisasjonen fakturert for 950 personer. Dette gebyret kommer på faktura fra Unicornis, sammen med andre HyperSys-kostnader.

I tillegg betaler organisasjonen et gebyr til banken sin for å ta imot betalinga. Dette er samme som alle andre OCR-gebyr. Det blir ikke betalt Vipps betalingsgebyr, da selve betalinga ikke er en Vipps-betaling.

For eksempel, dersom deres bank tar 3kr per OCR-betaling, vil det koste totalt 8kr å sende ut betalingskravet og få inn pengene fra medlemmet.

Når kan man sende ut krav?

Vipps eFaktura kan brukes til å sende ut kontingentkravet i starten av året eller ved purring i slutten. Hittil har vi sett svært gode resultater hos de organisasjonene som har brukt Vipps i starten av året. Av krav formidla via Vipps eFaktura ser vi en betalingsrate på opp mot 80% på eller før forfall. Tallene er naturligvis lavere når Vipps eFaktura brukes som purring i slutten av året, men også der ser vi gode resultater.

Oppsummering

Vipps eFaktura er et billigere og mer miljøvennlig alternativ til å sende ut brev til medlemmene. Dersom dere ønsker å benytte dere av tjenesten finner dere mer informasjon her(legg inn link til andre hjelpesiden når den er klar).

Utsending i HyperSys

For informasjon om utsending i HyperSys, se egen artikkel.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *