Skip to content Skip to footer

Kontingent og oppsett

Dette verktøyet er tilgjengelig via menyvalget Medlemskap → Kontingent og oppsett. Merk at mindre det er satt opp til lokale kontingenter er det viktig å ha sentralleddet (den nasjonale organisasjonen) aktiv når dette menyvalget blir brukt.

Kategorier

Medlemskapskategorier

Medlemskapskategorier vil dere få oversikt over alle medlemskapstypene som er satt opp.
Oversikten viser kort hvor mye kontingenten er på, tilgjengelighet for den type og fakturainnstillingene.

Ved å trykke på et av feltene på typen, vil boksen utvide seg til en detaljert side. Å trykke på den utvidede siden vil lukke den igjen.

Her kan navnet på medlemskapstypen endres.

  Her kan kontingentsats for medlemskapstypen endres.

Her kan standardoppsett og standardtekst endres.
Oppsettet er fakturamalen som brukes nederst i fakturaen.
Standardtekst er teksten medlemmet skal få på fakturaen for den aktuelle medlemskapstypen.
Mer om faktura kan dere lese her.


Dersom : Om underkodeord er satt opp for innmelding via SMS, kan denne medlemskapstypen brukes. Les mer om SMS-Innmelding her.
Dersom Av: Medlemskapstypen vil ikke brukes ved innmelding via SMS.


Dersom : Om feltet for medlemskapstype er i innmeldingsskjema, kan det velges ved innmelding. Les mer om redigering av innmeldingsskjema her.
Dersom Av: Medlemskapstypen vil ikke brukes ved innmelding.

Dersom : Medlemmer fornyes med samme medlemskap etter nyttår.
Dersom Av: Medlemmer som har dette medlemskapet, vil ikke fornyes etter nyttår.

Dersom : Medlemmer med denne medlemskapstypen vil telles for årsrapportering. Les mer om årsrapport her.
Dersom Av: Medlemmer med denne med medlemskapstypen vil ikke telles med i årsrapport.

Dersom : Ved gitt medlemskap, vil medlemmet være automatisk betalt. Praktisk om kontingent er 0,- som for gratismedlemmer eller æresmedlemmer.
Dersom Av: Medlemmet vil ikke få automatisk betalt medlemskap.

Hvor høyt prioritert denne medlemskapstypen skal være i listene. Høyere tall kommer først i lister.

Her kan du sette aldersgrense for medlemskapstypen. Alder refererer til alderen medlemmet vil være innen utgangen av inneværende år.

Deaktivere medlemskapstype

Dersom man ikke ønsker at en medlemskapstype skal være tilgjengelig lenger, kan den deaktiveres. Det gjøres ved å trykke på , som står nederst på hver medlemskapstype. Dersom man vil se medlemskapstyper som er deaktivert, og eventuelt reaktivere dem, kan man trykke på  som er nederst på siden over medlemskapstyper. Da vil en liste over deaktiverte medlemskapstyper vises, og dersom man trykker på en av disse vil det komme opp et valg om å reaktivere.

Opprette ny kategori

Dersom dere skal ha ny kategori, gjør dere følgende:

  1. Trykke på
    øverst på høyre hjørne og trykke på Ny kategori.
  2. I vinduet skrive Navn og Standardpris.
  3. Sett innstillingene som ønsket
  4. Velg et tall for prioritet av sortering til kontingenttype.
  5. Trykke på Lagre.

Globale innstillinger

I denne boksen kan dere skru Av og På innstillinger som tilpasser kontingent til lokallagene/underorganisasjoner.

Dersom : Automatisk tilordning er aktiv og om tilordningene er definert, vil alle i systemet bli påvirket av tilordning. Les mer om automatisk tilordning her.
Dersom Av: Medlemmer blir lagt til i sentralleddet eller fra aktiv organisasjon brukere jobber fra.

Dersom : Alt av kontingent vil betales til sentralleddet.
Dersom Av: Kontingent kan betales direkte til lokallag.

Dersom :
Dersom Av: Innmelding gjøres til sentralleddet som standard. Hvordan man blir plassert i lokallag avhenger av hvordan innmeldinsskjemaet er satt opp og hvorvidt automatisk tilordning av lokallag er aktivert.

Dersom : Bruker kontingent med lengst periode. Nye innmeldte etter 1. juli kan ha mulighet å ha medlemskap som gjelder for det året de melder inn og hele året etter. Ca. 1 ½ år.
Dersom Av: Bruker standard kontingent. Defineres av sortering på kontingent.

Dersom : Bruker kontingent som har billigst pris. Gjelder ikke kontingenter som er på 0kr.
Dersom Av: Bruker standard kontingent. Defineres av sortering på kontingent.

Dersom : Underorganisasjoner kan lage egne underkontingenter for laget sitt. Mest aktuelt for forbund.
Dersom Av: Underorganisasjoner bruker sentralleddets kontingenter.

Dersom : Fordeling av kontingent til underorganisasjoner er aktiv. Les mer om Automatisk kontingentfordeling her.
Dersom Av: Alt av kontingent betales til sentralleddet.

Dersom : Ved utmelding vil medlemmene automatisk settes som «ikke kontaktbar»

Dersom Av: Ved utmelding vil ikke medlemmene settes som «ikke kontaktbar» automatisk.

Det er ikkje lagt inn nokre innspel endå

Legg til innspel

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *