Skip to content Skip to footer

Politiattest

HyperSys har en Politiattest-modul som gjør det enklere å holde oversikt over leverte og godkjente politiattester. Modulen er knytta opp mot medlemsliste og arrangementmodul.

Godkjente formål for behandling av politiattester

Organisasjoner som ønsker å behandle politiattester må ha formål for behandlinga. Eksempel på slikt formål er «Personar som skal arbeide eller ha oppgåver i fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirar og der oppgåvene inneber eit tillit- eller ansvarstilhøve andsynes born eller personar med utviklingshemjing».

Eksempel på grunnlag for å kreve politiattest fra en tillitsvalgt er f.eks i sammenheng med sommerleir hvor mindreårige overnatter. I slike tilfeller vil det kunne være relevant å innhente politiattest fra personer som på arrangementet vil ha en autoritetsrolle ovenfor de mindreårige, som arrangører.

Hvordan innhente politiattest

Søknad sendes til Politiet via egen nettside. Det er den frivillige selv som må søke om politiattesten, på eget vegne. Søkeren må legge ved bekreftelse fra organisasjonen som forklarer behovet for en politiattest.

En politiattest skal sendes inn, leses og godkjennes. Det er ikke lov for organisasjonen å lagre selve politiattesten, bare «metadata» som når den er skrevet ut og lignende.

Innhenting av ny politiattest (fornying)

Mange organisasjoner har hatt praksis hvor ny politiattest skal framvises etter tre til fem år, noe HyperSys har hatt funksjon for å håndheve. Det er derimot i 2019 gjort innskjerpinger på innhenting av politiattest, som gjør at denne praksisen ikke lenger er lovlig å opprettholde.

Det er nå kun mulig å be om ny politiattest dersom den frivillige har tatt pause fra rollen i minst tre måneder. Dette kan være at et personen ikke har hatt et valgt verv som styremedlem på minst tre måneder eller årlig sommerleir – som er mer enn tre måneder siden forrige arrangement. Dette følger grunnlaget for original søknad. Med andre ord, dersom det i original søknad om politiattest er skrevet at grunnlaget er verv som lokallagsleder, kan man ikke bruke årlig sommerleir som grunnlag til behov for innhenting av ny politiattest. Merk også at Politiet kan skjønnsmessig velge å avvise søknader, for eksempel dersom samme person hvert år søker om politiattest.

Bekreftelse på politiattestens gyldighet

Dersom organisasjonen har grunnlag for å mistenke at nye hendelser har skjedd siden politiattesten er skrivd ut som gjør at en politiattest ikke lenger ville blitt skrivd ut, kan organsiasjonen sende inn ønske til Politiet om vandelskontroll. Organisasjonen får da beskjed tilbake om eventulle endringer i politattesten. Personen det angår vil også bli varslet om at organisasjonen har bedt om vandelskontroll. Merk at Politiet har informert om at vandelskontroll bare skal bli brukt i tilfeller hvor det er mistanke, ikke som del av en generell rutine for å omgå prinsippet om at politiattest er gyldig «evigvarende».

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *