Skip to content Skip to footer

News

Endringslogg i mai 2019

Dette skjedde i mai

I april har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til verving som ble rullet ut 15.mai. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet innmeldingsskjema og visning av modaler. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Vi har også gjort en endring som gjør det mulig å sende SMS til fakturamottaker når man vil purre på SMS.

Brukerstøtte

I mai har vi besvart 456 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 1 timer og 30 minutter, godt innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 18 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 3293 henvendelser på e-post.

Innmeldingsskjema

 • Rettet feil som medførte at hjelpetekst ikke ble vist på «Brukerinnstillinger».

SMS

 • Lagt til mulighet for å kunne sende SMS til fakturamottaker når man vil purre på SMS.

Årsrapport

 • Lagt til visning av erklæring etter signering.

Verving

 • Rettet feil med dato for verving som medførte at bekreftede vervinger ble ubekreftet ved fornying og ny faktura.
 • «Bekreftet» er nå et eget felt på vervinger.
 • Rettet feil som medførte at søk i boks for å sette verving ikke tok med treff i enkelte tilfeller.
 • Lagt til mulighet for å kunne slette ubekreftede vervinger.
 • Forbedret kobling mellom verving og medlemskap.

Modaler

 • Rettet feil som gjorde at modaler kunne vises uklart i Google Chrome.

Endringslogg i april 2019

Dette skjedde i april

I mars har vi jobbet videre med å få alle listene i HyperSys over til å bruke det nye listeverktøyet. Vi har lagt til muligheten for å avslutte et organ hvis det ikke lenger skal være i bruk, og sørget for at innmeldingsskjema på nett har hjelpetekster.

Vi har gjort flere feilrettinger, blant annet på arrangementsmodulen og for nedlasting av statistikk.

Full liste over endringer ligger nedenfor.

Brukerstøtte

I april har vi besvart 379 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 30 minutter, innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 19 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 2837 henvendelser på e-post.

Arrangement

 • Påmeldingsvalg er nå begrenset på arrangement
 • Fikset småfeil i sortering og status ved å implimentere nye listeverktøy
 • Fikset feil på invitasjon via SMS og Epost

Brukerprofil

 • Medlemskap viser den aktive medlemskap først

Faktura

 • Forbedret betalingshåndtering av faktura
 • Støtte for betaling av fjorårets medlemskap

Familie

 • Sperret å melde ut medlem fra familie ved endring av organisasjon
 • Faktura sendes nå til familieeier ved opprettelse av ny familie
 • Lagt til mulighet å sette startdato og kontingent på enkelt medlem i familie ved innmelding

Innmelding

 • Innmeldingsskjemaet på nett har nå hjelpetekst
 • Forbedret innmelding for medlemmer i samme innmeldingsskjemaet
 • Felt for ekstra medlem kan nå slettes i innmeldingsskjemaet

Liste

 • Dynamisk skjema bruker nye listeverktøy
 • Arrangementlister bruker nye listeverktøy
 • Sammenslåing av brukere bruker nye listeverktøy
 • Fikset feil på gyldig adresse i medlemsliste
 • Fikset feil for nedlasting av dynamisk skjema
 • Fikset feil for nedlasting av lister som har «Ja/Nei»-verdier

Medlemskap

 • Opplasting av medlemsliste har nå begrensning av start- og betalingsdato for medlemskap utenfor kalenderåret
 • Lagt til sperre å sette betalingsdato frem i tid for medlemslisteopplasting
 • Fikset feil på excel-nedlasting av statistikk-siden

Organisasjon

 • Lagt til mulighet å avslutte organ
 • Gir riktig feilmelding ved håndtering av søknad til organisasjons-medlemskap
 • Fjernet mulighet for valg av deaktivert organisasjon ved flytting av medlemmene.

SMS

Økonomi

 • Lagt til mulighet for kampanjepåmelding til å sette på spesifikk kontingent

Endringslogg i mars 2019

Dette skjedde i mars

I februar har vi jobbet med feilrettinger og forbedringer av systemet. Blant annet har vi fått på plass muligheten til å fjerne kommentarer, forbedret visning og tilgang til familieprofilen fra brukerprofilen, og lagt til varsel om ubetalt forbundskontingent for forbund/paraplyorganisasjoner. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I mars har vi besvart 732 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 6 minutter, godt innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 22 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 2458 henvendelser på e-post.

Arrangement

 • Fikset feil hvor påmeldingsvalg var borte på noen enkelte medlemmene

Brukerprofil

 • Lagt til mulighet å fjerne kommentarer

Familie

 • Forbedret visning og tilgang fra brukerprofilen til familiegruppe

Liste

 • Fikset feil ved nedlasting av medlemsliste fra nye listemotorikken
 • Fjernet forhold-felter i skjemaene
 • Rettet feil på feil ID-nummer ved bruk av handling i vervliste
 • Rettet feil på større enn verdi returnerer mindre enn den var oppgitt

Medlemskap

 • Rettet feil hvor medlemskap starter fra 1900

Organisasjon

 • Lagt til varsel på topp av org.profil om ubetalt kontingent for paraplyorganisasjoner
 • Kategorier kan ha underkategorier
 • Lagt til datofiltrering med datovelger

Økonomi

 • Rettet feil på KID-generering av AvtaleGiro på betalingsplan
 • Forbedringer på AvtaleGiro-håndtering for å unngå at endring av avtale i nettbank fører til at avtalen blir deaktivert i HyperSys

Årsrapport

 • Fikset feil på indikering av signaturer

Endringslogg i februar 2019

Dette skjedde i februar

I januar har vi jobbet med fornying til nytt år. I tillegg har vi rullet ut mindre feilrettinger og forbedringer på blant annet familieprofilen, tilgangsoversikt og dynamiske skjema. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I februar har vi besvart 749 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 3 timer og 39 minutter, noe over vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 27 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 1726 henvendelser på e-post.

Arrangement

 • Lagt til delegasjonsfelt i registrer deltakere
 • Rettet feil på kolonner ved endring av påmeldingsvalg

Betalingsdata

 • Fikset feil på sortering av betalingsdato

Dynamisk skjema

 • Lagt til mulighet å fjerne valgtyper under Valg
 • Lagt til mulighet å forhåndsvise skjemaet

Faktura

 • Rettet feil på fellesfaktura for familie som har fordelingsnøkkel

Familie

 • Forbedret Reskontro knappen på familieprofilen hvor samlefaktura på Av = reskontrolenke for enkeltperson, samlefaktura på = reskontro på økonomiboks.
 • Forbedret medlemskapsliste på familieprofilen som sorterer på årstall og viser medlemskapstype.
 • Endret visning av navn på familieprofil
 • Rettet feil på oppdatering av familiemedlemmer fra familieprofilen

Innmeldingsskjema

 • Rettet feil hvor deaktiverte kontingenttyper var tilgjengelig på innmeldingsskjema

Medlemskapsopplasting

 • Endret på fil-formatet for medlemslistemalen til XLS

Medlemsliste

 • Lagt til mulighet å laste ned PDF av medlemsliste med begrensning av kolonner

System

 • Lagt til støtte «svar til» ved epostsending

Tilgang

 • Fikset feil på tilgangssjekk for historiske medlemskap
 • Fikset feil for Medlemskapsoppsett med slettetilgang som ikke hadde mulighet å opprette nytt medlemskap fra brukerprofilen
 • Lagt til lenke til tilgangsmatrise fra brukerprofilen

Utmelding

 • Lagt til mulighet for automatisk utmelding basert på betalingsstatus

Årsrapport

 • Fjernet mulighet for årsrapportskjemaet skal kreve inn invitasjon

Endringslogg i januar 2019

Dette skjedde i januar

I desember har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til fornying og innmeldingsskjemaet. I tillegg til mindre feilrettinger. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I januar har vi besvart 977 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 44 minutter, innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 25 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 977 henvendelser på e-post.

E-post

 • Lagt til mulighet å sette «svar til» til avsender-e-post

Familie

 • Rettet feil på opprettelse av familiemedlem i familieprofilen

Fornying

 • Rettet visningsfeil på side to i fornyingsliste

Medlemskap

 • Rettet feil ved opprettelse av betalt medlemskap via profilen
 • Rettet feil ved opprettelse av medlemskap med startdato for feil kontingent via profilen
 • Rettet feil for startdato på medlemskap som settes utelukkende fra betalingsdato

Publikasjon

 • Rettet feil hvor erstatning av publikasjon krediterer feil publikasjon

Innmeldingsskjema

 • Lagt til mulighet å endre CSS på iframe innmeldingsskjema
 • Forbedret skjemaet for å fylle kravene i WCAG 2.0

Utmeldinger

Verv

 • Lagt til standardfilter for status=aktiv i Vervliste

Liste

 • Lagt til ny listemotor i organisasjonslista på lik måte som ny medlemsliste
 • Lagt til mulighet å sende e-post til sist definert styret

Endringslogg i desember 2018

Dette skjedde i desember

I november har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til økonomi og Brønnøysundprosjektet, som ble rullet ut 12. desember. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet i vervliste. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I desember har vi besvart 443 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 3 timer og 2 minutter, tett på vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 12 timer.

I 2018 har vi besvart 4760 henvendelser på e-post.

Brønnøysundregister

 • Diverse feilrettinger i forhold til BRREG-modulen

Publikasjon

 • Lagt til mulighet å laste ned adresselister med XLS-format

Roller/Verv

 • Lagt inn ny visning på roller og tilgangsnivå

Vervliste

 • Lagt til betalingsstatus i vervlisten
 • Lagt til ny listemotor i vervlisten på lik måte som ny medlemsliste

Vipps

 • Lagt til ny metode å bruke Vipps

Endringer i november 2018

Dette skjedde i november

I november har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til fornying og utmelding, som ble rullet ut 21. november. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet i statistikk. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I desember har vi besvart 494 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 10 minutter, godt innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 17 timer.

Hittil i 2018 har vi besvart 4317 henvendelser på e-post.

API

 • Fikset feil på API endepunkt for profilinformasjon.

Fornying

 • Lagt til verktøy for fornying for paraplyorganisasjoner.
 • Lagt til side med statistikk for auto-fornying.
 • Lagt til modul for å styre autofornying med visse grunner som fører til utmelding eller fornying.

Medlemskap

 • Lagt til mulighet for å sette periode for en kontingenttype.
 • Lagt til mulighet å sette lokale satser per kontingenttype.

Profil

 • Lagt til mulighet å sette foresatte ikke-kontaktbare automatisk dersom barnet settes til ikke-kontaktbar.

Statistikk

Utmelding

 • Lagt til mulighet å angre utmelding for tidligere år.
 • Forbedret måten utmelding håndteres på med klarere skille mellom de som ikke skal fornyes til året etter, og de som umiddelbart skal meldes ut.
 • Lagt til nytt valg under medlemskapsoppsett for å håndtere utmeldingsårsaker.
 • Lagt til Sist betalt kolonne på Utmeldinger-liste.

Endringer i oktober 2018

Dette skjedde i oktober

Arrangement

 • Fikset feil i API for påmelding til arrangement.
 • Fikset feil i påmelding til arrangement.

Etikett

 • Lagt til etikettgenerering i nye medlemslisten.
 • Lagt til mulighet å velge om bare fakturaeier skal være med i etikettgenerering.

Familie/Faktura

 • Fikset feil hvor fakturasum førte til feil beløp ved familiemoderasjon.
 • Fikset feil på medlemmer i familiegruppe som hadde egen faktura og hadde ikke mulighet å oppdatere faktura.
 • Fikset feil på håndtering til opprettelse av enkelte medlemmer til familie kunne ikke samle faktura.
 • Lagt til +47 som standard landskode når én legger til familiemedlem på innmeldingsskjema.
 • Lagt til visning av e-postadresse og mobilnummer av alle gruppeeiere.
 • Lagt til mulighet å endre fakturamottaker uten å oppløse familien.

Liste

Medlemskap

Publikasjon

 • Lagt til gruppering på antall av eksemplarer av en publikasjon.
 • Fikset feil som kunne oppstå ved opprettelse av faktura til publikasjon.

System/Administrasjon

 • Lagt til øreavrunding på fakturaer mellom Unicornis og organisasjoner.
 • Fikset feil knyttet til sammenslåing av brukere.
 • Fikset feil etter endring av funksjon for brukerinnstillinger.
 • Fikset feil på filopplasting i filarkivet.

Verv

 • Lagt til filter med betalingsstatus i vervlisten.

Endringer i august/september 2018

Dette skjedde i august/september

I august har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til personvern, som ble rullet ut 5.september. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet arrangementsmodulen og listeverktøyet. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Vi har pusset opp verktøyet for å anonymisere flere samtidig, med bedre flyt og kontroll i prosessen. Nå er det enklere enn noen gang å anonymisere tidligere medlemmer som ikke lenger skal være registrert i systemet, og samtidig beholde data til statistikk.

Vi har også gjort endringer på tilganger, for å begrense behovet for superbrukere, og sørge for at HyperSys har et tilgangssystem som er tilpasset arbeidshverdagen til dere som bruker HyperSys. Vi har derfor skilt mellom organisasjonsøkonomi og økonomi, hvor tilgang til organisasjonsøkonomi gjelder håndtering av økonomi direkte på organisasjon, for eksempel å sette kontonummer på organisasjonen. Økonomitilgang gjelder nå tilgang til handlinger som påvirker medlemmene, for eksempel å se reskontro eller se og sende faktura. Tilgangsnivåene er nærmere beskrevet i hjelpeartikkelen.

Det er nå mulig å begrense synlighet av enkeltkolonner, og stille inn hvem som skal ha tilgang til å laste ned medlemslisten på rolle/verv-nivå. Dette gir en unik mulighet for våre kunder å gjøre en grundig vurdering på hvem som skal ha tilgang på hvilke type medlemsinformasjon.

Brukerstøtte

I august har vi besvart 287 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var to timer og 24 minutter, innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 46 timer.

Så langt i 2018 har vi besvart 3823 henvendelser på e-post.

Administrasjon/System

 • Fikset feil på status av fakturering for systemet
 • Lagt til ny Anonymiserings-verktøy
 • Lagt til mulighet for Administratorer å regulere kolonner/variabler for eksport av medlemsliste

Arrangement

 • Økte tegnbegrensning på gruppeinvitasjonstekst.

Etiketter

 • Fikset feil av nedlasting av etiketter.
 • Lagt til nytt verktøy for etikett-eksport.

Liste

Organisasjon

Personalia/Brukerprofil

 • Lagt til feilmelding for feltet «Annen telefon» av mobilnummer i Norge.

API

 • Lagt til mulighet å tilbakestille passord gjennom API for interne sider.

Publikasjon

 • Lagt til sortering av utgivelser.

Reskontro

Rolle/Verv

 • Forbund: Rolle med økonomi tilgang kan sende ut faktura på e-post via medlemslisten

Økonomi/AvtaleGiro

 • Lagt til mulighet å trekke månedlig AvtaleGiro for donasjon til å overføre til medlemreskontro for betaling av kontingent.

Årsrapport

 • Fikset feil på utsending av innkreving for årsrapport via e-post.
 • Fikset feil sånn at det ikke lagres tom levering av underskjema.

Endringer i juli 2018

Dette skjedde i juli

I juli jobbet vi med noen forbedringer til ny medlemsliste, blant annet mulighet til å laste listen ned i PDF-format. I tillegg ble det rullet ut en del feilrettinger. I slutten av juli hadde vi felles ferieperiode på kontoret, og lavere bemanning enn normalt i tre av fire uker.

Vi brukte juli til å planlegge høsten, og vi har laget utviklingsplan, med fokusområder per måned. Planen gjelder utvikling av nye funksjoner, bestillinger fra kunder, og forbedringer. I tillegg kommer arbeid med brukerstøttesaker. Vi forventer at denne måten å jobbe på gir dere større forutsigbarhet på hva som kommer av funksjonalitet hver måned, og vil hjelpe oss til å gi enda bedre informasjon om nye ting som kommer til HyperSys. I august har vi fokus på personvern.

Brukerstøtte

I juli besvarte vi 104 saker på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var  34 minutter. Gjennomsnittlig tid for å avslutte en sak var 8 timer og 56 minutter.

Hittil i år har vi besvart 3 536 henvendelser på e-post.

Abonnement

 • Fikset feil hvor betalinger ble ført i feil reskontro når abonnement ble lagt til.

Medlemsliste

 • Lagt til mulighet å laste ned medlemsliste i PDF-format.
 • Fikset feil hvor medlemmer kommet 2 ganger på medlemsliste pga to forskjellige vervroller.
 • Fikset feil på visning av politiattest.
 • Lagt til Status:Aktive som standardfilter.

Organisasjon

Verktøy

 • Fikset feil på adressefelt ved brukersammenslåing.

Verv

 • Fikset feil hvor verv i slettet organ mottok varsel for innmeldinger.

Økonomi

 • Fikset feil på reskontrooversikt ved fylkessammenslåing.