Skip to content Skip to footer

Ymse

Endringslogg i mai 2019

Dette skjedde i mai

I april har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til verving som ble rullet ut 15.mai. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet innmeldingsskjema og visning av modaler. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Vi har også gjort en endring som gjør det mulig å sende SMS til fakturamottaker når man vil purre på SMS.

Brukerstøtte

I mai har vi besvart 456 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 1 timer og 30 minutter, godt innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 18 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 3293 henvendelser på e-post.

Innmeldingsskjema

 • Rettet feil som medførte at hjelpetekst ikke ble vist på «Brukerinnstillinger».

SMS

 • Lagt til mulighet for å kunne sende SMS til fakturamottaker når man vil purre på SMS.

Årsrapport

 • Lagt til visning av erklæring etter signering.

Verving

 • Rettet feil med dato for verving som medførte at bekreftede vervinger ble ubekreftet ved fornying og ny faktura.
 • «Bekreftet» er nå et eget felt på vervinger.
 • Rettet feil som medførte at søk i boks for å sette verving ikke tok med treff i enkelte tilfeller.
 • Lagt til mulighet for å kunne slette ubekreftede vervinger.
 • Forbedret kobling mellom verving og medlemskap.

Modaler

 • Rettet feil som gjorde at modaler kunne vises uklart i Google Chrome.

Endringslogg i april 2019

Dette skjedde i april

I mars har vi jobbet videre med å få alle listene i HyperSys over til å bruke det nye listeverktøyet. Vi har lagt til muligheten for å avslutte et organ hvis det ikke lenger skal være i bruk, og sørget for at innmeldingsskjema på nett har hjelpetekster.

Vi har gjort flere feilrettinger, blant annet på arrangementsmodulen og for nedlasting av statistikk.

Full liste over endringer ligger nedenfor.

Brukerstøtte

I april har vi besvart 379 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 30 minutter, innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 19 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 2837 henvendelser på e-post.

Arrangement

 • Påmeldingsvalg er nå begrenset på arrangement
 • Fikset småfeil i sortering og status ved å implimentere nye listeverktøy
 • Fikset feil på invitasjon via SMS og Epost

Brukerprofil

 • Medlemskap viser den aktive medlemskap først

Faktura

 • Forbedret betalingshåndtering av faktura
 • Støtte for betaling av fjorårets medlemskap

Familie

 • Sperret å melde ut medlem fra familie ved endring av organisasjon
 • Faktura sendes nå til familieeier ved opprettelse av ny familie
 • Lagt til mulighet å sette startdato og kontingent på enkelt medlem i familie ved innmelding

Innmelding

 • Innmeldingsskjemaet på nett har nå hjelpetekst
 • Forbedret innmelding for medlemmer i samme innmeldingsskjemaet
 • Felt for ekstra medlem kan nå slettes i innmeldingsskjemaet

Liste

 • Dynamisk skjema bruker nye listeverktøy
 • Arrangementlister bruker nye listeverktøy
 • Sammenslåing av brukere bruker nye listeverktøy
 • Fikset feil på gyldig adresse i medlemsliste
 • Fikset feil for nedlasting av dynamisk skjema
 • Fikset feil for nedlasting av lister som har «Ja/Nei»-verdier

Medlemskap

 • Opplasting av medlemsliste har nå begrensning av start- og betalingsdato for medlemskap utenfor kalenderåret
 • Lagt til sperre å sette betalingsdato frem i tid for medlemslisteopplasting
 • Fikset feil på excel-nedlasting av statistikk-siden

Organisasjon

 • Lagt til mulighet å avslutte organ
 • Gir riktig feilmelding ved håndtering av søknad til organisasjons-medlemskap
 • Fjernet mulighet for valg av deaktivert organisasjon ved flytting av medlemmene.

SMS

Økonomi

 • Lagt til mulighet for kampanjepåmelding til å sette på spesifikk kontingent

Endringslogg i mars 2019

Dette skjedde i mars

I februar har vi jobbet med feilrettinger og forbedringer av systemet. Blant annet har vi fått på plass muligheten til å fjerne kommentarer, forbedret visning og tilgang til familieprofilen fra brukerprofilen, og lagt til varsel om ubetalt forbundskontingent for forbund/paraplyorganisasjoner. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I mars har vi besvart 732 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 6 minutter, godt innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 22 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 2458 henvendelser på e-post.

Arrangement

 • Fikset feil hvor påmeldingsvalg var borte på noen enkelte medlemmene

Brukerprofil

 • Lagt til mulighet å fjerne kommentarer

Familie

 • Forbedret visning og tilgang fra brukerprofilen til familiegruppe

Liste

 • Fikset feil ved nedlasting av medlemsliste fra nye listemotorikken
 • Fjernet forhold-felter i skjemaene
 • Rettet feil på feil ID-nummer ved bruk av handling i vervliste
 • Rettet feil på større enn verdi returnerer mindre enn den var oppgitt

Medlemskap

 • Rettet feil hvor medlemskap starter fra 1900

Organisasjon

 • Lagt til varsel på topp av org.profil om ubetalt kontingent for paraplyorganisasjoner
 • Kategorier kan ha underkategorier
 • Lagt til datofiltrering med datovelger

Økonomi

 • Rettet feil på KID-generering av AvtaleGiro på betalingsplan
 • Forbedringer på AvtaleGiro-håndtering for å unngå at endring av avtale i nettbank fører til at avtalen blir deaktivert i HyperSys

Årsrapport

 • Fikset feil på indikering av signaturer

Endringslogg i februar 2019

Dette skjedde i februar

I januar har vi jobbet med fornying til nytt år. I tillegg har vi rullet ut mindre feilrettinger og forbedringer på blant annet familieprofilen, tilgangsoversikt og dynamiske skjema. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I februar har vi besvart 749 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 3 timer og 39 minutter, noe over vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 27 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 1726 henvendelser på e-post.

Arrangement

 • Lagt til delegasjonsfelt i registrer deltakere
 • Rettet feil på kolonner ved endring av påmeldingsvalg

Betalingsdata

 • Fikset feil på sortering av betalingsdato

Dynamisk skjema

 • Lagt til mulighet å fjerne valgtyper under Valg
 • Lagt til mulighet å forhåndsvise skjemaet

Faktura

 • Rettet feil på fellesfaktura for familie som har fordelingsnøkkel

Familie

 • Forbedret Reskontro knappen på familieprofilen hvor samlefaktura på Av = reskontrolenke for enkeltperson, samlefaktura på = reskontro på økonomiboks.
 • Forbedret medlemskapsliste på familieprofilen som sorterer på årstall og viser medlemskapstype.
 • Endret visning av navn på familieprofil
 • Rettet feil på oppdatering av familiemedlemmer fra familieprofilen

Innmeldingsskjema

 • Rettet feil hvor deaktiverte kontingenttyper var tilgjengelig på innmeldingsskjema

Medlemskapsopplasting

 • Endret på fil-formatet for medlemslistemalen til XLS

Medlemsliste

 • Lagt til mulighet å laste ned PDF av medlemsliste med begrensning av kolonner

System

 • Lagt til støtte «svar til» ved epostsending

Tilgang

 • Fikset feil på tilgangssjekk for historiske medlemskap
 • Fikset feil for Medlemskapsoppsett med slettetilgang som ikke hadde mulighet å opprette nytt medlemskap fra brukerprofilen
 • Lagt til lenke til tilgangsmatrise fra brukerprofilen

Utmelding

 • Lagt til mulighet for automatisk utmelding basert på betalingsstatus

Årsrapport

 • Fjernet mulighet for årsrapportskjemaet skal kreve inn invitasjon

Endringslogg i januar 2019

Dette skjedde i januar

I desember har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til fornying og innmeldingsskjemaet. I tillegg til mindre feilrettinger. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I januar har vi besvart 977 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 44 minutter, innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 25 timer.

Så langt i 2019 har vi besvart 977 henvendelser på e-post.

E-post

 • Lagt til mulighet å sette «svar til» til avsender-e-post

Familie

 • Rettet feil på opprettelse av familiemedlem i familieprofilen

Fornying

 • Rettet visningsfeil på side to i fornyingsliste

Medlemskap

 • Rettet feil ved opprettelse av betalt medlemskap via profilen
 • Rettet feil ved opprettelse av medlemskap med startdato for feil kontingent via profilen
 • Rettet feil for startdato på medlemskap som settes utelukkende fra betalingsdato

Publikasjon

 • Rettet feil hvor erstatning av publikasjon krediterer feil publikasjon

Innmeldingsskjema

 • Lagt til mulighet å endre CSS på iframe innmeldingsskjema
 • Forbedret skjemaet for å fylle kravene i WCAG 2.0

Utmeldinger

Verv

 • Lagt til standardfilter for status=aktiv i Vervliste

Liste

 • Lagt til ny listemotor i organisasjonslista på lik måte som ny medlemsliste
 • Lagt til mulighet å sende e-post til sist definert styret

Endringslogg i desember 2018

Dette skjedde i desember

I november har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til økonomi og Brønnøysundprosjektet, som ble rullet ut 12. desember. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet i vervliste. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I desember har vi besvart 443 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 3 timer og 2 minutter, tett på vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 12 timer.

I 2018 har vi besvart 4760 henvendelser på e-post.

Brønnøysundregister

 • Diverse feilrettinger i forhold til BRREG-modulen

Publikasjon

 • Lagt til mulighet å laste ned adresselister med XLS-format

Roller/Verv

 • Lagt inn ny visning på roller og tilgangsnivå

Vervliste

 • Lagt til betalingsstatus i vervlisten
 • Lagt til ny listemotor i vervlisten på lik måte som ny medlemsliste

Vipps

 • Lagt til ny metode å bruke Vipps

Endringer i november 2018

Dette skjedde i november

I november har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til fornying og utmelding, som ble rullet ut 21. november. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet i statistikk. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Brukerstøtte

I desember har vi besvart 494 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var 2 timer og 10 minutter, godt innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 17 timer.

Hittil i 2018 har vi besvart 4317 henvendelser på e-post.

API

 • Fikset feil på API endepunkt for profilinformasjon.

Fornying

 • Lagt til verktøy for fornying for paraplyorganisasjoner.
 • Lagt til side med statistikk for auto-fornying.
 • Lagt til modul for å styre autofornying med visse grunner som fører til utmelding eller fornying.

Medlemskap

 • Lagt til mulighet for å sette periode for en kontingenttype.
 • Lagt til mulighet å sette lokale satser per kontingenttype.

Profil

 • Lagt til mulighet å sette foresatte ikke-kontaktbare automatisk dersom barnet settes til ikke-kontaktbar.

Statistikk

Utmelding

 • Lagt til mulighet å angre utmelding for tidligere år.
 • Forbedret måten utmelding håndteres på med klarere skille mellom de som ikke skal fornyes til året etter, og de som umiddelbart skal meldes ut.
 • Lagt til nytt valg under medlemskapsoppsett for å håndtere utmeldingsårsaker.
 • Lagt til Sist betalt kolonne på Utmeldinger-liste.

Endringer i juli 2018

Dette skjedde i juli

I juli jobbet vi med noen forbedringer til ny medlemsliste, blant annet mulighet til å laste listen ned i PDF-format. I tillegg ble det rullet ut en del feilrettinger. I slutten av juli hadde vi felles ferieperiode på kontoret, og lavere bemanning enn normalt i tre av fire uker.

Vi brukte juli til å planlegge høsten, og vi har laget utviklingsplan, med fokusområder per måned. Planen gjelder utvikling av nye funksjoner, bestillinger fra kunder, og forbedringer. I tillegg kommer arbeid med brukerstøttesaker. Vi forventer at denne måten å jobbe på gir dere større forutsigbarhet på hva som kommer av funksjonalitet hver måned, og vil hjelpe oss til å gi enda bedre informasjon om nye ting som kommer til HyperSys. I august har vi fokus på personvern.

Brukerstøtte

I juli besvarte vi 104 saker på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var  34 minutter. Gjennomsnittlig tid for å avslutte en sak var 8 timer og 56 minutter.

Hittil i år har vi besvart 3 536 henvendelser på e-post.

Abonnement

 • Fikset feil hvor betalinger ble ført i feil reskontro når abonnement ble lagt til.

Medlemsliste

 • Lagt til mulighet å laste ned medlemsliste i PDF-format.
 • Fikset feil hvor medlemmer kommet 2 ganger på medlemsliste pga to forskjellige vervroller.
 • Fikset feil på visning av politiattest.
 • Lagt til Status:Aktive som standardfilter.

Organisasjon

Verktøy

 • Fikset feil på adressefelt ved brukersammenslåing.

Verv

 • Fikset feil hvor verv i slettet organ mottok varsel for innmeldinger.

Økonomi

 • Fikset feil på reskontrooversikt ved fylkessammenslåing.

 

Endringer i juni 2018

Dette skjedde i juni

I juni lanserte vi en oversiktsside for e-postoppsett, her kan dere sjekke om SPF og DKIM er satt opp riktig. Dette er tekniske løsninger som vil bidra til at flere e-poster sendt via HyperSys kommer frem til innboksen til medlemmer, og ikke havner i spamfilteret. Både SPF og DKIM settes opp hos deres e-postleverandør, men vi kan hjelpe dere ved behov. I tillegg til dette jobbet vi i juni med feilrettinger og forbedringer, blant annet for ny medlemsliste.

Brukerstøtte

I juni besvarte vi 270 saker på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var 3 timer og 34 minutter. Gjennomsnittlig tid for å avslutte en sak var 3 timer og 3 minutter.

Hittil i år har vi besvart 3432 henvendelser på e-post.

 

Administrasjon/System

Medlemsliste

 • Lagt til kolonne Full postadresse

Publikasjon

 • Fikset feil hvor nye reskontrolinjer blir opprettet for abonnement ved utmelding av medlemskap.

Utmelding

 • Fikset feil på håndtering av betalinger når én angrer utmelding

Verv

Endringer i mai 2018

Dette skjedde i mai 2018

I mai ble ny medlemsliste lansert, som sørget for en vesentlig forbedring i hvor lang tid det tar å laste listen, og bedre funksjonalitet for valg av kolonner og filtrering. I tillegg til ny medlemsliste ble det i mai rullet ut feilrettinger, som er nærmere beskrevet i listen over endringer.

Brukerstøtte

I mai besvarte vi 397 saker på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var 1 timer og 57 minutter, som er innenfor vårt mål om svar innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å avslutte en sak var 4 timer og 59 minutter.

Hittil i år har vi besvart 3162 henvendelser på e-post.

Faktura

 • Fikset feil hvor det i noen spesielle særtilfeller har vært tilfelle av at noen utmeldte mottok faktura. Dersom din organisasjon ikke kjenner til denne feilrettingen, vil den ikke ha innvirkning på dere.

Innlogging

Medlemskapskategori

Medlemskapsopplasting

 • Fikset feil på kolonne for adresselinje 2 hvor formatering var bare tall.

Medlemsliste

 • Lansert ny medlemsliste
 • Lagt til standardvalgte kolonner på nye medlemsliste (systeminnstilling)
 • Fikset feil på visning av adresser på nye medlemsliste
 • Fikset feil på sortering av toårs-medlemskap støttegivende medlemmer på nye medlemsliste
 • Fikset feil hvor utmeldte medlemmer var med i utvalg for status aktiv

Personalia

 • Fikset feil hvor i noen tilfelle ble ikke e-postadresse markert som gyldig når e-post ble oppdatert via SMS og hvor gammel e-postadresse var markert som ugyldig
 • Fikset feil hvor verifisering av fødselsnummer ble ikke endret etter å ha endret fødselsdato

Verv

 • Fikset feil hvor det i noen tilfeller ikke har gitt nok tilgang til profil, dersom profilen man forsøker å gå inn på er en bruker som har medlemskap i to ulike lokallag, og personen som forsøker å gå inn på profilen ikke har lik tilgang i de to lokallagene. verv med tilgang