Skip to content Skip to footer

Endringslogg

Endringer i oktober 2018

Dette skjedde i oktober

Arrangement

 • Fikset feil i API for påmelding til arrangement.
 • Fikset feil i påmelding til arrangement.

Etikett

 • Lagt til etikettgenerering i nye medlemslisten.
 • Lagt til mulighet å velge om bare fakturaeier skal være med i etikettgenerering.

Familie/Faktura

 • Fikset feil hvor fakturasum førte til feil beløp ved familiemoderasjon.
 • Fikset feil på medlemmer i familiegruppe som hadde egen faktura og hadde ikke mulighet å oppdatere faktura.
 • Fikset feil på håndtering til opprettelse av enkelte medlemmer til familie kunne ikke samle faktura.
 • Lagt til +47 som standard landskode når én legger til familiemedlem på innmeldingsskjema.
 • Lagt til visning av e-postadresse og mobilnummer av alle gruppeeiere.
 • Lagt til mulighet å endre fakturamottaker uten å oppløse familien.

Liste

Medlemskap

Publikasjon

 • Lagt til gruppering på antall av eksemplarer av en publikasjon.
 • Fikset feil som kunne oppstå ved opprettelse av faktura til publikasjon.

System/Administrasjon

 • Lagt til øreavrunding på fakturaer mellom Unicornis og organisasjoner.
 • Fikset feil knyttet til sammenslåing av brukere.
 • Fikset feil etter endring av funksjon for brukerinnstillinger.
 • Fikset feil på filopplasting i filarkivet.

Verv

 • Lagt til filter med betalingsstatus i vervlisten.

Endringer i august/september 2018

Dette skjedde i august/september

I august har vi jobbet med utvikling av flere funksjoner knyttet til personvern, som ble rullet ut 5.september. I tillegg til mindre feilrettinger på blant annet arrangementsmodulen og listeverktøyet. En full liste over endringer finner dere nedenfor.

Vi har pusset opp verktøyet for å anonymisere flere samtidig, med bedre flyt og kontroll i prosessen. Nå er det enklere enn noen gang å anonymisere tidligere medlemmer som ikke lenger skal være registrert i systemet, og samtidig beholde data til statistikk.

Vi har også gjort endringer på tilganger, for å begrense behovet for superbrukere, og sørge for at HyperSys har et tilgangssystem som er tilpasset arbeidshverdagen til dere som bruker HyperSys. Vi har derfor skilt mellom organisasjonsøkonomi og økonomi, hvor tilgang til organisasjonsøkonomi gjelder håndtering av økonomi direkte på organisasjon, for eksempel å sette kontonummer på organisasjonen. Økonomitilgang gjelder nå tilgang til handlinger som påvirker medlemmene, for eksempel å se reskontro eller se og sende faktura. Tilgangsnivåene er nærmere beskrevet i hjelpeartikkelen.

Det er nå mulig å begrense synlighet av enkeltkolonner, og stille inn hvem som skal ha tilgang til å laste ned medlemslisten på rolle/verv-nivå. Dette gir en unik mulighet for våre kunder å gjøre en grundig vurdering på hvem som skal ha tilgang på hvilke type medlemsinformasjon.

Brukerstøtte

I august har vi besvart 287 saker på e-post. Gjennomsnittlig tid for førsterespons var to timer og 24 minutter, innenfor vårt mål om å svare innen tre timer. Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak var 46 timer.

Så langt i 2018 har vi besvart 3823 henvendelser på e-post.

Administrasjon/System

 • Fikset feil på status av fakturering for systemet
 • Lagt til ny Anonymiserings-verktøy
 • Lagt til mulighet for Administratorer å regulere kolonner/variabler for eksport av medlemsliste

Arrangement

 • Økte tegnbegrensning på gruppeinvitasjonstekst.

Etiketter

 • Fikset feil av nedlasting av etiketter.
 • Lagt til nytt verktøy for etikett-eksport.

Liste

Organisasjon

Personalia/Brukerprofil

 • Lagt til feilmelding for feltet «Annen telefon» av mobilnummer i Norge.

API

 • Lagt til mulighet å tilbakestille passord gjennom API for interne sider.

Publikasjon

 • Lagt til sortering av utgivelser.

Reskontro

Rolle/Verv

 • Forbund: Rolle med økonomi tilgang kan sende ut faktura på e-post via medlemslisten

Økonomi/AvtaleGiro

 • Lagt til mulighet å trekke månedlig AvtaleGiro for donasjon til å overføre til medlemreskontro for betaling av kontingent.

Årsrapport

 • Fikset feil på utsending av innkreving for årsrapport via e-post.
 • Fikset feil sånn at det ikke lagres tom levering av underskjema.

Endringer i desember 2017

Dette skjedde i desember 2017

I desember jobbet vi mye med å forberede overgang til et nytt år, og laget verktøy for fornying. Det har kommet nye forenklede rapporter som vil gjøre det lettere for lokallag å holde medlemslisten oppdatert og det er nå mulig å anonymisere enkeltpersoner fra brukerprofilen. I tillegg til dette jobbet vi med feilretting og forbedringer. Blant annet er tekstredigeringsverktøyet oppdatert, opplasting av betalingsdata støtter nå XLSX-filer, det er gjort flere feilrettinger knyttet til håndtering av betalingsdata, og det er lagt til en ny etikettmal.

Brukerstøtte

I desember besvarte vi 515 supportspørsmål på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var 2 timer og 10 minutter, en oppgang på 12 % fra november, men innenfor vårt mål om svartid under tre timer i gjennomsnitt. Gjennomsnittlig tid for avslutning av en sak var 5 timer og 39 minutter. I 2017 besvarte vi totalt 6 921 supportspørsmål på e-post.

Medlemsliste

 • Lagt til ny etikettmal, støtter nå Lyreco 1.007.359
 • Oppdatert tekstredigeringsverktøyet

Støtteordning

 • Fikset feil på tilgangskontroll for støtteordning
 • Fikset feil på visning av støtteordning
 • Lagt til utbetalingsdato på støtteordning

Betalingsdata

 • Betalingsdata støtter nå XLSX-filer
 • Rettet feil på vedlagt lenke i e-posten for betalingsdata
 • Rettet feil hvor betalingene ikke ble håndtert riktig
 • Rettet feil på beskrivelse på innbetaling
 • Rettet feil på status av reskontro ved ubalansert betaling i betalingsdata.

OCR

 • Fikset en feil hvor enkelte betalinger «forsvant» ved OCR opplasting.

Endringer i november 2017

Dette skjedde i november 2017

I november har vi blant annet jobbet med ulike forbedringer i HyperSys. Det har kommet en ny PDF-generator som har bedre støtte for bilder og vektorisert grafikk. De fleste PDF-filer som lages av HyperSys vil også være rundt 56 % mindre enn før, noe som blant annet betyr raskere utskrifter. Det er nå mulig å laste ned medlemskort for flere medlemmer samtidig direkte fra medlemslisten, og det er innført bedre logging og tilgangstyring for nedlasting av medlemslister.

Brukerstøtte

I november besvarte vi 608 supportspørsmål på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var 1 time og 44 minutter, en nedgang på 42 % fra oktober. Gjennomsnittlig tid for avslutning av en sak var 4 timer og 18 minutter, en nedgang på 82 % fra oktober. Hittil i år er det besvart 6 406 supportspørsmål på e-post.

Arrangement

 • Påmelding til arrangement håndterer nå alle invitasjoner
 • Betalingsstatus for gjeldende medlemskap i liste over påmeldte til arrangement er nå riktig
 • Tidspunkter i arrangementsvisning vises nå riktig
 • Påmeldingslenker til arrangement vises ikke lenger for arrangement som ikke er åpne for påmelding

Brukerprofil

Familie/Grupper

Generell/System

 • Tidligere/inaktive medlemmer dukket opp i søk og nå søker bare på aktive.
 • Bedre logging og tilgangstyring for nedlasting av medlemslister

Medlemsliste

 • Lagt til nedlasting av medlemskort for flere medlemmer samtidig

Medlemsopplasting

Organisasjon

 • Forbundskontingent-fakturaer som eksplisitt er satt til redigerbar kan nå justeres av mottaker
 • Statusside etter innsending til BRREG
 • Opplastede vedtekter kan nå lastes ned
 • Varsel om nyinnmeldte blir nå alltid sendt

Publikasjoner

System

 • Ny PDF-generator for faktura med bedre støtte for blant annet bilder

Økonomi

 • AvtaleGiro-avtaler blir ikke lenger avsluttet samtidig som betalingsplaner
 • Lagt til mulighet å endre bekreftelsestekster ved giverinnmelding
 • Lagt til visning av støttesøknader

 

Endringer i oktober 2017

Dette skjedde i oktober 2017

I oktober vart det brukt ein del tid på funksjonalitet knytta til arrangementmodul, då to organisasjonar skulle bruke denne til årsmøte på slutten av månaden. I tillegg vart det sendt inn første endringsmelding frå HyperSys til Brønnøysundregistra, og ein del forbetringar vart gjort på eksperimentell medlemsliste, som vi siktar på skal ta over for den noverande medlemslista i løpet av vinteren. Ein del forbetringar vart gjort på funksjonalitet for publikasjon og økonomifunksjonar. Heile flyten for opplasting av medlemsliste er omgjort i løpet av oktober, silk at det no er meir oversiktleg. Den nye modulen «Brukerstøtte»/»Support» er no tilgjengeleg, kor kundar får oversikt over alle sakar meldt inn til brukarstøtte samt status på desse – direkte i HyperSys.

Brukerstøtte

I oktober besvarte vi 732 supportspørsmål på e-post. Gjennomsnittlig førsterespons var 2 timer og 54 minutt, en oppgang fra 2 timer og 35 minutt i september, men fremdeles innenfor vårt interne mål på svartid under 3 timer i gjennomsnitt. Gjennomsnittlig tid for avslutning av en sak (en sak kan gå frem og tilbake med spørsmål og svar, og endring av innhold underveis) var 14 timer og 21 minutt, en nedgang på 30 % fra september. Hittil i år er det besvart 5.798 supportspørsmål på e-post.

Arrangement

Brukerprofil/Aktør

 • Lagt til visning av ververe når medlemskapsmodulen er deaktivert
 • Lagt til uthenting og lagring av adresseinformasjon fra Folkeregisteret [Ny funksjonalitet]
 • Lagt til flere innstillingsmuligheter for visning/skjuling av «verv og tilganger» og «donasjon» [Ny funksjonalitet]
 • Lagt til mulighet for å endre personalia på andre aktører i samme aktørgruppe [Ny funksjonalitet]

Medlemsliste

Medlemsopplasting

Organisasjon

Publikasjon

Support [Ny modul]

 • Lagt til supportmodul med integrasjon mot eksisterende system

System/Administrasjon

 • Rettet feil hvor tidligere medlemmer dukket opp i søk
 • Rettet feil hvor anonymiseringsverktøyet henger
 • Rettet feil hvor utdatert data returneres fra API
 • Forbedret feilhåndtering etter autentisering i IDPorten
 • Øvrige mindre feilrettinger

Økonomi

Endringer i september 2017

Dette skjedde i september 2017

I september var fokuset fleirdelt; grunna kritisk behov for endringar i arrangementmodul hjå nokre organisasjonar har ein utviklar jobba tilsvarande om lag 20%-stilling på dette. Ein utviklar har fokusert tida si på å ferdigstille integrasjon mellom HyperSys og supportsystemet vårt (forventast lansert for testing i oktober) og ferdigstilling av integrasjon med Brønnøysundregistra. Det er laga funksjonalitet for betaling med Vipps og kredittkortbetaling, men sistnemnte ventar på lansering seinare i år. Ellers har det vore meist fokus på forbetring av økonomifunksjonar, heriblant AvtaleGiro og periodiske betalingar.

Brukarstøtte

I september er det gjort 820 svar på e-postar, ei auking på 7% frå månaden før. Gjennomsnittleg responstid for nyinnmeldt sak var 2 timar og 35 minutt, som er innanfor vårt interne mål på under tre timar i gjennomsnitt. Gjennomsnittleg tid for avslutning av ein sak (ein sak kan gjerne gå fram og tilbake med spørsmål og svar, og endre innhald undervegs) er 19 timar og 12 minutt, ein nedgang på 29% frå månaden før. Hittil i år er det gjort 5.066 besvarelsar på e-post.

[lore_alert_message type=»info»]

NB! For nokre komponentar under er ikkje det ferdigstilt hjelpesider.

[/lore_alert_message]

Arrangement

 • Rettet feil med påmelding til arrangement
 • Arrangementer vises på brukerprofil og organisasjonsprofil
 • Epostvarsling ved av- og påmelding til arrangement
 • Rettet feil hvor sletting av arrangement gjør ingen handling
 • Visningsfeil i feilmeldinger ved påmelding til arrangement
 • Lagt til liste over avmeldte deltagere i arrangementer
 • Redigeringsmulighet for egen og andres påmelding til arrangement

Familier

 • Rettet feil med opprettelse av familier
 • Rettet feil med oppløsning av familier
 • Fikset feil på endring og lagring av fødselsdato gjennom familieprofil
 • Forbedret fakturavisning i familieprofilen

Medlem/brukerprofil/aktør

 • Fikset manglende kreditering ved utmelding i noen tilfeller

Medlemsliste/aktørliste

 • Fikset feil på tegnsettfeil i medlemsliste ved åpening av eksterne vinduer

Medlemsopplasting

 • Støtte for å sette dynamiske felt ved innmelding i forbundsmodus
 • Rettet feil på «Bekreft»-knapp i medlemsopplasting utilgjengelig ved visning av nye medlemmer
 • Rettet feil på kolonnetittel for «Født» i medlemsopplasting
 • Rettet feil på visning av matcher på foresatte i medlemsopplasting
 • Rettet feil hvor ny analyse på medlemsopplasting feilet ved gamle filer
 • Rettet feil på valg av kontingent og år ved medlemsopplasting
 • Fikset feil hvor i forhåndsvisning av data fra medlemsopplasting var en tom tabell
 • Fikst feil i visse typer innmeldingsskjema

Publikasjon

 • Oppdatering av faktura for abonnement ved endring av medlemskap

Reskontro og donasjon

 • Fikset feil hvor reskontroføringer kunne havne i feil rekkefølge
 • Ny landingsside for reskontrobehandling
 • Støtte for ekstern påmelding av AvtaleGiro-avtaler

Støtteordning/Frifond

 • «Sist endret»-kolonne for i listen over akseptskjemaer

System/Administrasjon

 • Rettet feil ved lagring av innstillinger fra administrasjonspanel

Verv

 • Forbedret mulighet for rettighetshåndtering
 • Visning av organisasjon i vervliste for direkte verv

Økonomi/kampanje

 • Vipps-betaling via opplasting av salgsrapporter [Ny funksjon] [Test]
 • Lokallag kan nå se fakturaer sendt til seg fra sentralleddet under menyvalget «Økonomi» [Ny funksjon]
 • Fikset feil hvor rapportvisning for opplasting av betalinger var utilgjengelig
 • Lagt til ekstern påmeldingsside for kampanjer
 • Unngå unødige reskontroføringer ved betalingsopplasting hvor sum er <= 0
 • Bedre tilbakemelding ved feil i opplastede betalingsfiler

Endringer i august 2017

Dette skjedde i august 2017

Fokuset i august har vore å vidareutvikle sentrale løysninger som årsrapport og økonomiverktøy balansert med løysing av innkomande e-postsakar til brukarstøtte. Det er laga løysning for utbetaling av støttestønad, som til dømes Frifond, og laga forbetringar på mange komponentar.

Brukarstøtte

Siste månad blei det skrive 703 e-postsvar innan brukarstøtte. Gjennomsnittleg responstid for nyinnmeldt sak var 3 timar 2 minutt, nesten innanfor vårt interne mål med gjennomsnittleg svartid på under tre timar. Gjennomsnittleg tid for avslutting av ein sak (ein sak kan ofte gå fram og tilbake med spørsmål og svar) er 27 timar og 17 minutt. Hittil i år er det løst 4.438 sakar via brukarstøtte.

Arrangement

Familieprofil

 • Fikset feil ved oppdatering av adresse og telefon-felter fra familieprofilen

Medlem/brukerprofil/aktør

 • Fikset feil ved endring av personalia-felter for ikke-personlige aktører
 • Mulighet for å håndtere Ekstern ID fra profil
 • Rettet feil som gjorde at e-post ikke ble markert som gyldig etter endring, f.eks. i brukerprofil
 • Rettet feil i sammenslåing av medlemmer som oppstår hvis et av medlemskapene mangler faktura (f.eks. fra import)
 • Rettet tilgangsfeil som førte til problemer med å sende SMS til enkeltpersoner fra brukerprofilen
 • Gratismedlemmer vil nå ikke bli fakturert og vil automatisk få gyldig medlemskap [Ny funksjon]

Medlemsliste/aktørliste

Medlemsopplasting

 • Store ytelsesforbedringer
 • Forbedringer i grensesnitt [Ny funksjon]
 • Lagring separate rader i medlemsopplasting (behandling kan nå gjøres stykkvis) [Ny funksjon]
 • Fikset feil ved valgfrie felter som ikke ble valgfrie i innmeldingsskjema
 • Fikset manglende «Bekreft»-knapp i noen situasjoner etter behandling av opplastede medlemslister
 • Rettet feil i analyse av opplastede medlemslister som kunne medføre lang prosesseringstid

Organisasjonsprofil

Publikasjon

 • Forbedringer og feilrettinger knyttet til opprettelse av faktura gjennom abonnement
 • Rettet feil ved abonnementer som hindret nytegning i visse tilfeller

Reskontro og donasjon

 • Forbedringer i reskontrohåndtering for nye medlemmer
 • Rettet manglende referanse på fakturaer opprettet via betalingsplaner
 • Rette feil som førte til problemer med å håndtere ubalansert reskontro i enkelte tilfeller

SMS

System/administrasjon

 • Rettet feil i fakturalisten ved manglende dato
 • Rettet feil i avregning når beløpet er 0,-
 • Lat til utvidet informasjon om avregning [Ny funksjon]
 • Mindre grafiske endringer
 • Forbedret logging knyttet til sammenslåing av medlemmer
 • Forbedret rettighetsstyring ved egendefinerte felt
 • Forbedret synlighet av felttyper i dynamiske felt

Støtteordning/Frifond [Ny modul]

Dette er ein ny modul for tildeling av stønadar som til dømes Frifond til lokale grupper og lag. Løysninga er no i august implementert for signering av akseptskjema og handsaming av utbetaling, og dei neste månadane vil modulen bli utvida til å ha støtte for søknad og tildeling med søknad.

API/Programmeringsgrensesnitt

 • Legge til nettside i API-endepunkt for informasjon om organisasjon [Ny funksjon]

Økonomi

Årsrapport

 • Mulighet for å velge alle årsrapporter i listeoversikt [Ny funksjon]
 • Besvarelser i årsrapport kan nå lastes ned fra listeoversikt [Ny funksjon]
 • Fikset feil ved datofelter i dynamiske skjema
 • Fikset feil i årsrapport som gjorde at enkelte styremedlemmer ikke vises ved levering av årsrapport i visse tilfeller
 • Rettet liste over styremedlemmer i årsrapport som mangler

 

Endringer i juni-juli 2017

Vi har startet med oppsummeringsartikler for hvilke endringer, feilrettinger og oppdateringer har blitt gjort på Hypersys 2 i løpet av forrige månedene. Alle utrullinger rulles ut hver onsdag morgen og dere kan følge med på http://hypersys.no/driftsstatus/ hver uke.

Da endringsmeldingene er korte og konsise, oppsummerer vi hver måned hvilke endringer som har kommet.

 

Juni-juli 2017

På grunn av sommerferieavvikling, har det ikke blitt gjort utrullinger to uker i juli. Ferieavvikling har og medført mindre utvikling enn en normal måned. Første utrulling etter ferien var 26. juli.

 

I juni har vi redusert utestående saker i supportkøa med 40%. Veldig mange av disse sakene gikk ut på ønske om nye funksjoner knyttet til økonomiverktøy samt manuelt feilretting av reskontroer. Det har blitt brukt tid på utvikling av kjernefunksjonalitet hos organisasjonene (dog er definisjonen «kjernefunksjonalitet» veldig varierende fra organisasjon til organisasjon). Av komponenter påvirket er reskontro-, arrangement-, medlemsopplasting- og årsrapportsmodul.

 

Noen organisasjoner er avhengig av registrering av arrangementdeltakelse, og i juli har en utvikler jobbet spesifikt med arrangement- og publikasjonsmodul. Fem av organisasjonene som bruker HyperSys er og veldig avhengig av familiefunksjonalitet, så det er blitt brukt tid på å forbedre dette.

Under kan dere se hvilke funksjoner som har blitt endret på og hva som ble feilrettet i løpet av juni-juli perioden.

 

Arrangement

 • Forbedret visning av deltakerinformasjon i arrangementmodulen
 • Klargjort for registrering av ankommet på arrangement (kommer i august)
 • Lagt til mulighet for enklere avmelding av arrangement [Ny funksjon]
 • Mulighet til å eksportere data fra lister [Ny funksjon]
 • Mulighet for å vise egendefinerte påmeldingsvalg i lister [Ny funksjon]

Familieprofil [Ny visning/funksjon]

En ny visning basert på medlemsprofilen er laget for familier. Se mer informasjon.

 • Helhetlig ny familieprofil (i uttesting hos enkelte organisasjoner) [Ny funksjon]
 • Støtte for å melde inn/ut personer fra familie [Ny funksjon]
 • Løsning for masse-definering av adresse, telefonnummer o.l. på alle medlemmer [Ny funksjon]

Medlem/brukerprofil

 • Fikset feil ved oppdatering av kontaktinformasjon for hel familie
 • Lagt til navn på fylkeslag i liste over medlemskap på profil
 • Rettet veldig sjelden feil som kunne føre til at boksen for medlemskap ikke ble vist.
 • Informasjon om verver er flyttet inn i Medlemskap-boksen for å ha ryddigere oversikt.
 • Alle som har tilgang til å endre personalia på brukerprofil har nå tilgang til å legge til/fjerne verver (unntak: ikke på egen profil)
 • Informasjon om spesielle tilganger som superbruker, er gjort mer oversiktlig i boksen «Verv og tilganger», som også har fått ny plassering på toppen av brukerprofil.

Medlemsliste/aktørliste

 • Fikset feil ved eksport av medlemsliste hvor utvalget inneholdt ikke-personlige aktører (f.eks. skoler og bibliotek som er medlem av organisasjon)
 • Lagt til mulighet for flere filter i medlemsliste
 • Rettet feil ved e-postutsendelse til sammenslåtte brukere
 • Forbedret visning av foresatt-informasjon i medlemsliste [Ny funksjon]
 • Rettet feil som førte til at liste over aktører i noen tilfeller ikke kunne lastes ned
 • Kopi av melding til foresatte, om definert [Ny funksjon]
 • Mulighet for å masse-oppdatere dynamiske felt fra medlemslista [Ny funksjon]

Medlemslisteopplasting

 • Helhetlig ny løsning for duplikathåndtering [Ny funksjon]
 • Fikset feil ved opplasting av medlemsliste hvor medlem kun har fødselsår, ikke fødselsdato, definert
 • Fikset feil i valg av kjønn ved medlemslisteopplasting

Organisasjonsprofil

 • Fikset feil som gjorde kontonummer usynlig på organisasjonsprofilen
 • Ny løsning for registrering av kontonummer. Systemet kan nå registrere betalingskonto for kontingent og andre kontoer. Dette er spesielt nyttig for medlemsorganisasjoner i paraplyorganisasjoner. [Ny funksjon]

Publikasjon

 • Forbedret og forenklet arbeidsflyt (fjernet et steg i prosessflyten)
 • Økt fleksibilitet og endringsmuligheter i distribusjonslister
 • Automatisk oppdatering av faktura ved endring av abonnement
 • Automatisk endring i mottakerlister ved endring av abonnement
 • Felt i abonnementtabell som viser om abonnement er direkte eller via medlemskap
 • Filtrering på gyldige postadresser ved oppdatering av distribusjonsliste
 • Diverse visuelle forbedringer

Reskontro og donasjon

 • Tydeliggjøringer og retting av tekst i reskontroverktøyet
 • Nytt verktøy for overføring mellom reskontroer [Ny funksjon]
 • Løsning for håndtering av umatchede betalinger [Ny funksjon]
 • Fikset feil ved reskontrovisning av donasjoner hvor donasjon forsvinner fra brukerprofil etter opprettelse av AvtaleGiro-avtale for donasjon
 • Fikset feil ved registrering av donasjoner

Økonomi

 • Mange forbedringer rundt logikk for AvtaleGiro-avtaler
 • Løsning for å registrere AvtaleGiro-avtaler for medlemskap [Ny funksjon]
 • Rettet feil knyttet til å legge til medlemmer i kampanje med AvtaleGiro i tilfeller hvor brukeren til medlemmet har blitt slått sammen
 • Rettet feil som førte til at navn på alle personer [i noen spesielle tilfeller] i betalingsrapporten ble listet to ganger
 • Rettet feil som gjorde at man ikke kunne håndtere ubalansert reskontro for medlemmer i familie
 • Løsning for opplasting av betalingsinformasjon, for organisasjoner som mottar innmelding av medlemmer via andre organisasjoner [Ny funksjon]
 • Lagt til støtte for å ignorere overskytende beløp i opplastede betalinger (i tilfeller hvor familier betaler en fast sum per måned til moderorganisasjon, og mottakende organisasjon skal motta et årlig beløp per medlem i familien som ikke skal overskyte en fastsatt sats) [Ny funksjon]

Årsrapport og dokumentsignering